הָאִישׁ אֶחָד יֶחֱטָא, וְעַל כָּל-הָעֵדָה תִּקְצֹף (במדבר ט"ז כ"א) | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

הָאִישׁ אֶחָד יֶחֱטָא, וְעַל כָּל-הָעֵדָה תִּקְצֹף (במדבר ט"ז כ"א)

מתוך תקנה 50 לאמנת האג בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה משנת 1907:

"האחריות למעשים פליליים, לרבות עבירות על חוקים שקבעו רשויות השלטון בשטח המוחזק על-ידי כוחות צבא, הינה אחריות אישית. כלומר, אין להעניש אדם או קבוצה של אנשים בגלל מעשים ועבירות שבוצעו על-ידי אנשים אחרים."

הפעולות האסורות על פי אמנת האג המבוצעות כלפי אוכלוסיית השטחים הפכו זה מכבר לשגרה ולנורמה התנהגותית, עד כי גם בדיווחים עליהם מודגשות רמת האלימות המופעלת ע"י הצבא כלפי אוכלוסיה אזרחית, הזוועה, הברוטאליות, אך חסרים הם את הדגשה באשר לאי חוקיותם  (ראו במובאה מעיתון הארץ בהמשך).

סוגי ענישה המצויים בארסנל הצבא, לפי שלבי חומרתם:

א. סגירת מחסום למשך זמן קצר או ארוך, פעולה הנעשית כלאחר יד, לרוב יזמת חייל בודד או קבוצת חיילים בשטח בלא הוראה מדרג גבוה. אף כי קיים איסור שיצא ממשרדו של הפרקליט הראשי על סגירת מחסום ללא פקודה, הנוהג לא פסק. אולי כי איש לא נקרא לסדר או נשפט בעקבות מעשיו.

מתוך הדוחות:

1.
... תיאסיר – מפקד המחסום מנסה להרחיק אותנו ואפילו סוגר את המחסום לכמה דקות.   הדוח המלא כאן

2.
... בכלובי האדם שבכניסה למחסום בחור צעיר החל לגדף את החייל היושב בעמדה הקדמית. זה, פניו לא הביעו כעס אלא הבעה של מודעות לכוח הנתון בידו, מעין:"עכשיו נראה מי יותר חזק..."  וכשרמז חיוך מתגרה על פניו, לחץ בהתרסה על הכפתור הנועל וסגר את המעבר בפני כולם. האנשים הביטו באדישות ובהשלמה לעבר בעל האצבע השולטת בזמנם, וחיכו, קורבנות של ענישה קולקטיבית שלא ידעו כמה זמן יחלוף עד שיתרצה המעניש.   הדוח המלא כאן

ב. מדרגה גבוהה יותר הוא "נוהל עצירת חיים" שבמהלכו בני האדם מוצאים עצמם כלואים מאונס תוך איומי רובים במקום מסוים ומוגדר למשך זמן שאינו ידוע מראש – פעולה  המבוצעת בהוראת גורמים בכירים בפיקוד הצבאי תוך תיאום ושילוב מספר יחידות צבאיות.

3.
... מפקד המחסום מופיע בהול מודיע על הפסקת חיים – בגלל אירועים עם מתנחלים... הוא אומר לנו לצאת מתחומי המחסום, תנועת העוברים במחסום נעצרת.
בשביל המוליך אל קרוסלת הכניסה לשכם, שעפ"י רוב אין בה בדיקה, שלושה חיילים מונעים מעבר אל שכם. אין מעבר ביציאה משכם. המון אדם צובא משני צידי המחסום ללא אפשרות מעבר  . אומרים לנו שיש בעיה עם מתנחלים בכיכר חלק מאיתנו הולך לשם: אנו רואות תורים ללא סוף, כלי רכב עומדים ללא אפשרות מעבר משני הכיוונים.
...והפלסטינים, א י ז ו   ס ב ל נ ו ת  -  א ל ו ה י ם!       הדוח המלא כאן

4.
... "נוהל הפסקת חייםinfo-icon"...  כמאתיים איש מצאו עצמם כלואים בסככה ...  במחסום הרכבים הופסקה התנועה מכוון השטחים. ראשון הנעצרים - אמבולנס. מהעבר האחר כבר המתין מקבילו ממז. ירושלים. מי המובל בדחיפות לבי"ח? מי זקוק לטיפול? מי חייו תלויים מנגד על חוט השערה או על מחוג הדקות? - לא נדע. אבל נגזר על הסובל לחכות במכאובו עוד זמן רב.  רק לאחר שעה וחצי, משחודשה פעילות מחסום הרכבים, חברו האמבולנסים.  הדוח המלא כאן

ג. בעליית מדרגה מצוי העוצר שמשמעותו - כליאת תושבי יישוב שלם  בביתם למשך זמן שלא ידוע מועד פקיעתו.

5.
... הכפר בית אומר בסגר מאז ירה מתנחל בשני תושבים. בבית הקברות בכפר יש פעילות קבועה של יידוי אבנים לעבר מכוניות. בשבוע שעבר ירה מתנחל על משתתפי הלוויה ומאז הכפר נתון בסגר. ידיעה מעיתון הארץ כאן

ד. אמצעי הענישה החמור והגבוה בסולם הוא כאשר במהלך העוצר, כשכל בני האדם ספונים מכורח בביתם, פולשים חיילים (לרוב באישון לילה) אל התחום האישי האינטימי ביותר, סורקים את כל תכולת הבית, מפשפשים בכל פינה, הורסים ושוברים מכל הבא ליד ועורכים מעצרים המוניים בלתי ממוקדים.
כי גם אם ודאי שפושע מבוקש הינו תושב הישוב, לא יעלה על הדעת שפעולת טרור כמתוארות להלן תהא מנת חלקם של כל תושבי המקום או כל בני משפחת החשוד.

6.
... ביום ראשון סגרinfo-icon הצבא את כל הכניסות לכפר עוורטא ובמשך שלושה ימים תמימים השתולל הטרור בתוך הכפר.... ספג הכפר ענישה קולקטיבית. כוח צבאי וכלבים נכנסו לכל בית בכפר. הסבו נזקים ככל שרק יכלו.     הדוח המלא כאן

7.
... עוורטא 
– בלילה... נכנסו חיילים לבתים, הוציאו למעלה מ-40 תושבים, כולם גברים בכל הגילאים, אזקו אותם, לקחו אותם למחנה ועד 4 לפנות בוקר חקרו אותם בעוד הם אזוקים.
באותה עת נערכו חיפושים בבתים, בליווי כלבים. בחלק מהם שברו, הרסו וניפצו מכל הבא ליד. שכן אמר לקצין: " יש בבית ילדים קטנים והם רועדים מפחד". והקצין : "סתום את הפה".  הדוח המלא כאן

המשותף לכל סוגי הענישה הקולקטיבית הינה מידת השרירותיות ואי לקיחת אחריות ע"י מבצעיה, העובדה שאינה חוקית ועומדת בסתירה לערכי המוסר היהודיים, שהיא מעמידה את הקורבן במציאות רעועה באין שומע את קולו ורואה את העוולות, בחוסר ודאות מתמדת, הוא יודע את רגע תחילת הסיוט ולעולם לא את רגע סיומו.
כי גם אם בדין המדינה מבוצעת הענישה, גם אם הוצאו צווים "חוקיים" בהוראת וידיעת שליטים ופרקליטים, הם בניגוד לחוקי המלחמה בקביעה בינלאומית, ומהיות הגדה המערבית על תושביה הפלסטינים נתונים תחת שלטון צבאי של כיבוש, הריהם אמורים לחסות תחת מטריית ההגנה שפרסה עליה אמנת האג.
לאורך שדירת הפיקוד לא נופלת על המבצעים אימת העמדה לדין. הם יודעים שהם מגובים. בקרב מעטים נעור קול המצפון, יש המסרבים לקחת חלק במבצעים שכאלו, ואחרים, לימים מעידים ומתוודים. וכנאמר:"השאר יסופר בספר דברי הימים".

על שילוב  בין החוק לערכי מוסר דיבר השופט חיים כהן בבואו לתאר את העומד בבסיס כוחו ועצמתו של צה"ל:
"הנשק המוסרי אינו נופל בחשיבותו מכל נשק אחר ואולי עולה עליו - ואין לך נשק מוסרי יעיל משלטון החוק. מוטב שיידע כל מי שצריך לדעת ששלטון החוק בישראל לעולם לא 'יכנע לאויביה'".

 

----------------------------------
כתבה: תמר פליישמן
צילום: מאיה גן צבי, מחסום חווארה 4.12.2008