הסתרת מידע ובלבול במחסומים | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

הסתרת מידע ובלבול במחסומים

מידע על שעות פתיחה וסגירה של מחסומים מוסתר מתושבי הגדה, ואפילו מחברים בתנועות לזכויות אדם. למרות שזה אינו העוול הגדול ביותר במחסומים, ראוי להוציאו לאור, כי הוא סימפטום ליחס הצבא אל הפלסטינים. המחסומים בגדה, שהצבא קורא להם "מעברים", נסגרים בשעות בלתי צפויות, וללא מתן מידע לציבור, לא בעוד מועד ולא בזמן אמת. מדוע?

האם זה מחסום שכוונתו חסימה - כפי שמבינים הפלסטינים, או "מעבר" בין אזור לאזור לבדיקה לגיטימית, כפי שמציג זאת הצבא, או כמוגדר בלעז - Checkpoint - שפרושו נקודת בדיקה?

בכל מקרה, מדוע מונעים מן הציבור את הידיעה מתי מותר או אסור לו לעבור?


בשהותי במחסום בית איבא, ב 5.12.06 בשעות הצהריים, ערכתי סקר באילו שעות נסגר המחסום?

הנשאלים היו שלושה: הצבא ונציגו מפקד המחסום, המנהל האזרחי ונציגו המוקד ההומניטרי, והפלסטינים העוברים במחסום.

אלה התשובות שקיבלתי:

מפקד המחסום : המחסום ייסגר ב 19:00 .

המוקד ההומניטרי (בטלפון) : המחסום ייסגר ב 20:00 (למחרת תיקן "המוקד" את הידיעה ואימת את גרסת המפקד).

הפלסטינים ששאלתי:

הראשון ענה - "משהו בין שעה שש לשבע". לשאלה: "מאין אתה יודע?" ענה "מאנשים". לשאלה "מאין הם יודעים?"

ענה "לא יודע".

השני ענה - בשש וחצי . שלושה אנשים אמרו - בשבע וחצי. הששי אמר - בשעה שבע. האחרון ענה - בשעה עשר.

עדות נוספת, מתוך דוח ממחסום בית איבא, מתאריך  16.4.07, אחה"צ

בשיחה עם נהג מונית במזנון של אמג'ד מתברר שהמחסום בבית איבא נסגר כל יום בשעה שבע בערב. אתמול, כאשר הנהג הגיע למחסום בשבע ודקה,- לא נתנו לו לעבור. "בשבע בערב עדיין אור, אילו היו סוגרים את המחסום לפחות בשבע וחצי או אפילו בשמונה ... " - היתה משאלת ליבו.


גם בבדיקה במוסדות רשמיים אנו מקבלים מידע שונה וסותר:

מהאגודה לזכויות האזרח קיבלתי מכתב ובו אישור מהצבא על כך שהמחסומים חייבים להיות פתוחים 24 שעות ביממה!

מהבדיקות היומיומיות שלנו עם המוקד ההומניטרי מתברר שיש הוראות על סגירת מחסומים, והן משתנות מדי שבוע, לפעמים מדי יום.

ניסיתי לבדוק ואולי ליישב את הסתירות במידע שקיבלתי מהמקומות השונים.

להלן מסכת טרטורים שעברתי:

1. מהמוקד ההומניטרי - ענו לי שהם אינם הכתובת לפניות מסוג זה (וזאת לאחר שקיבלתי מהם דוח יומי במשך חדשים). הם שלחו אותי למת"ק (מנהלת תיאום וקישור).

2. מהמת"ק החזירו אותי אל המוקד ההומניטרי ואמרו שאם לא אקבל תשובה - שאפנה לחטיבה.

3. מהחטיבה שלחו אותי שוב למת"ק, ואם לא אקבל תשובה - שאפנה לדובר צה"ל, למדור לפניות הציבור.

4. איש המדור לפניות הציבור טען שבכל מחסום יש שלט עם מידע על שעות הפתיחה והסגירה של המחסום. כשאמרתי לו שאין דבר כזה, ביקש שאבדוק שוב ואודיע לו על כך מהמחסום. עשיתי זאת. הוא אמר שיטפל בזה ויודיע לי. בזה הסתיים טיפולו.


נשאלת השאלה: מה מסתתר מאחורי הבלבול הזה?
האם זה המצב בצה"ל, שיד ימין אינה יודעת מה עושה יד שמאל?
האם זה ביטוי לאטימות ורשע של כובשים?
או אולי זה פשוט אמצעי לשבש את אורחות חייהם של הפלסטינים, ולייאש אותם עד כדי כך שיעזבו את יישוביהם?

--------------------------
דליה גולומב