א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 23.3.08, אחה"צ

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
תמר פ., פיליס ו. ואורח מקנדה (ביל)פיליס מדווחת
23/03/2008
|
Afternoon
15:50 מחסום א-ראם
נוכחות מרשימה של חיילים ומאבטחים אזרחיים, היעדרות של פלסטינים.


16:09 קלנדיה
כ-50 איש המתינו בכניסה לקרוסלה הצפונית בעוד התורים בשני השרוולים בתוך המחסום פנימה היו גדושים. רק הגענו והתחלנו לרחרח מה קורה, וכבר פתחו שרוולinfo-icon נוסף והזרימו פנימה את כל הממתינים בכניסה הצפונית.
בבדיקת המודעות המודבקות על קירות המחסום מצאנו חדש: נפתח סניף דואר בכפר עקב. בעודנו רושמות זאת לפנינו, חייל חשדן צעק במערכת הכריזה: "מה את רושמת?"


16:14  כ-25 איש עומדים בתור בכל שרוול. בקרוסלה מעבירים כל פעם 3 אנשים ולא מכניסים נוספים למרחב הבידוק עד שהשלושה לא יוצאים. בדיקת הניירות לכל שלישייה לוקחת כ-3 דקות בממוצע. הצטרפנו לתור ועברנו למחסום הרכבים. התנועה שם זרמה כרגיל ובלי הפרעות מיוחדות. מרחוק ראינו תור ארוך של מכוניות במחסום עטרות שהתפוגג פחות או יותר תוך 10 דקות.


16:40 חזרה לתורים של הולכי הרגל. כעת פועלים רק שני שרוולים והשער הצפוני שוב סגור. זמן ההמתנה ברחבה הצפונית תוזמן ב-10 דקות. זמן ההמתנה הנוסף בשרוול מס' 1 תוזמן גם כן ב-10 דקות, סה"כ כ-20 דקות המתנה במחסום. אולם אז קרס המחשב בשרוול מס' 4 ואנשים המתינו שם בחום ובצפיפות כ-30 דקות מבלי שמישהו מסביר להם את פשר העיכוב (בשביל מה יש מערכת כריזה?). אחרי הרבה טלפונים למוקד (שם אמרו שלא מעניין אותם, כי יש סגרinfo-icon וכי בעלי תעודות ירוקות לא עוברים וכי הם לא מתערבים עבור בעלי תעודות כחולות) ולחמ"ל, בסוף פתחו מסלול נוסף ואז פתאום החל לפעול גם מסלול מס' 4 – שלושה שרוולים פעילים, הידד!

בכלל, עניין הסגר היה מוזר כי במו עיני ראיתי שעברו אנשים בעלי תעודות ירוקות יחד עם תסריחinfo-icon. איש אחד פנה אלי אחרי שלא הורשה לעבור. הוא טען שבבוקר דווקא כן נתנו לו לעבור ורק כעת הקשיחו את התנאים עבורו. הוא בכלל התלונן שהחיילים מפגינים יחס מעליב כלפי פלסטינים וציין שהדבר נכון שבעתיים כשמדובר בחיילות.
 

18:00 ביר נבאלא
תור ארוך של 29 רכבים. ירדתי עם האורח והלכנו ברגל לעמדה מול החיילים. התור התחיל לנוע יותר מהר. התברר שהיה בידול נגד אנשים שמקום מגוריהם רשום בת"ז כחברון או שכם (תמר ציטטה תגובה של מג"בניק במחסום שאמר, בקשר לבידול, "איזו החלטה מטומטמת!" הרי הכל יודעים שהרבה אנשים עברו מחברון ושכם לגור בדירות שהתפנו בביר נבאלא עקב סגירתה בחומה וירידה דראסטית בדמי השכירות).
נהגים הנוסעים בכיוון לרמאללה התלוננו שהתורים במחסום בד"כ ארוכים ביותר ושהמצב משתפר רק בנוכחות נשות מחסוםWatch. בצאתנו מנה התור 25 רכבים.


19:20 ליל
אין תורים והתנועה עוברת בלי הפרעה.


19:43 חיזמה
אמבולנס הסהר האדום ממתין להעביר יולדת מהכפר לבי"ח מוקאסד בירושלים כבר 40 דקות. דליה בסה אומרת שאין אישורים לכך. מתברר שהיולדת (אמא לשניים עם צירים כל שלוש דקות שכבר ירדו לה המים) שוכבת באוטו של בעלה, מרחק 10 מטר מהאמבולנס, ולא מאפשרים לה לעבור לאמבולנס, למרות ששלושת אנשי הצוות מבטיחים שהם אמונים על הטיפול ומצוידים במכשירים הדרושים להביא ילד לעולם. התחלנו סדרת טלפונים שכנראה פעלה את פעולתה ותוך זמן קצר הורשתה היולדת לעבור לאמבולנס. אבל אז יעל ל' סיפרה שהיולדת מנועת שב"כ ולא תורשה ללדת בירושלים, בפרט לאור העובדה שפנתה כבר לפני שבוע לקבל אישור והובהר לה שאין סיבה רפואית להיענות לבקשתה ושתצטרך ללדת ברמאללה. 
למרות שצוות האמבולנס המליץ לבעל להעביר את אשתו לבי"ח ברמאללה באמבולנס הפלסטיני, נוכח הסיכוי הכמעט ודאי שהיא תלד בדרך, הבעל החליט להעביר אותה ברכבו שלו והם עזבו את המחסום.