האקטיביזם של הידע: פרקטיקות הדיווח של "מחסום Watch" כפעולה פוליטית | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

האקטיביזם של הידע: פרקטיקות הדיווח של "מחסום Watch" כפעולה פוליטית