מבט מנגד - 2004 במחסומים | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מבט מנגד - 2004 במחסומים