ארתאח (שער אפרים)

צופות: 
עידית מ׳, ורדה צ. (מדווחת)
20/03/2016
|
בוקר

3:45 מגיעות לצד הכניסה למתקן בד בבד עם הכריזה המודיעה על פתיחת השערים, בדיוק בזמן. מתחילה ריצת האמוק המוכרת אל עבר הכניסה לבניין עצמו. מסלול הנשים לא נפתח, וקלי הרגליים כבר מטפסים משם אל תוך המסלולים האחרים.

בצד היציאה לישראל, 4 דקות אחרי פתיחת השערים כבר מופיעים ברחבה ראשוני העוברים.

זרם היוצאים שוצף.

בצד הכניסה עדיין סגור מסלול הנשים, ואנשים נראים פונים ויוצאים ממנו, כדי להכנס באופן מסודר למסלולים אחרים. אנו מסמנות אנשים למעקב.

3:55 צד היציאה לישראל. רק קרוסלת יציאה אחת מתפקדת. התור ליציאה נשרך לאחור, נראה שעד פתח הבניין עצמו. אני ניגשת לבקש שיפתחו את הקרוסלה הנוספת או את הפשפש, ונענית בחוסר עניין ורצון ע״י השומר, שלאחר התעקשות מואיל לקרוא לאחראי המשמרת. לאחר שהלה דיבר עם המפעילים נפתח הפשפש הצדדי להקלת הלחץ.

אחד האנשים שסימנו יוצא לאחר 10 דקות, שני לאחר 20.

4:15 בדרכנו אל עבר צד הכניסה למתקן מעכב אותנו אדם וחברו מצטרף. מציינים שבימי ראשון, כשפותחים ב3:45, ומאיישים את כל העמדות, קצב המעבר סביר. מציינים שוב שבשאר ימות השבוע, כשפותחים רק ב4:00 ולעיתים לא כל העמדות פתוחות הלחץ בלתי נסבל. מבקשים שנעשה משהו. אומרים גם שאשנבי טביעת האצבע עובדים מהר, ואילו תור מצטבר ליד סוגי האשנבים האחרים. שואלים האם אפשר לווסת כך שלא יצטברו תורי משנה.

הם גם מספרים, שבכל יום שהם עובדים מורידים משכרם 70 שקל לתשלום עבור אישור העבודה (אין מורידים בימים שאינם עובדים). מספרים שהם עובדים דרך קבלן כח אדם, ולא ישירות בחברתו של המעסיק. ששכרם 250 ש״ח ליום ממנו נגרעים 70 השקל המדוברים. לא ידוע להם מי מקבל את הסכום הזה הנגבה מהם. מישהו יודע משהו על תנאי עבודה כאלה?

4:25 צד הכניסה למתקן, מוכרי השתיה מסתובבים בשולי המתקן ומציעים את מרכולתם. בעית שער הנשים נפתרה, והוא היחיד הפתוח כרגע. מובן שרבים קופצים לתוכו מן המסלול השכן. נפתחים מסלולים נוספים. אנו שוב בוחרות אנשים לצפיה.

4:30 צד היציאה. הפשפש סגור אבל שתי הקרוסלות עובדות. אדם שעובר טוען שאפשר לדעת מתי אנחנו שם, המעבר יעיל יותר. (האמנם?)

שניים משלושת האנשים שבחרנו למעקב יוצאים תוך כ-15 דקות, השלישי לא יצא גם אחרי 30 דקות, סביר שנשלח חזרה כלעומת שבא.

5:05 צד הכניסה. נראה שהלחץ במכלאות פחות קשה, שני אנשים חוזרים לשטחים תוך כדי שעריםinfo-icon פתוחים וזרם סדיר נכנס לבניין.

5:20 עזבנו