חבלה

מקום: 
צופות: 
רותי כ"ץ, חנה אבירם
02/03/2016
|
בוקר

5:55 – אנשים המבקשים לצאת מחבלה מתחילים להיאסף ליד המחסום הנעול. חיילים כבר נמצאים.

6:05 – המחסום מתחיל לפעול. אחד הפלסטינים מארגן את התור המתארך הסמוך לאזור ההגעה. מדי פעם עולות צעקות מן התור. בדיקת התעודות וההיתרים מתבצעת באזור עמדת השמירה הסמוכה לשער היציאה לכיוון המשתלות. חמישה חמישה מסתדרים הממתינים להיבדק. ניגשים אחד אחד ומדי פעם ממתין מישהו בצד עד שיוכל להמשיך בדרכו. ויכוח קצר בין פלסטיני מבוגר יחסית לבין חייל מסתיים ב"יאללה לך" ותנועת יד מנפנפת. בחור צעיר עובר את המחסום והחייל מהעמדה צועק אליו. הוא חוזר ונעמד בתור של חמישה. צעיר אחר ממתין לאישור הנוסף והחייל הנמצא קרוב לנקודת הכניסה למחסום מכיוון חבלה קורא אל החייל בעמדה: "שחרר אותו". הצעיר ניגש אל זה שצעק, הלה שלף את הת.ז. הירוקה מכיס מכנסיו והושיטה לצעיר.

האוטובוסים עברו לשני הכיוונים אך, ללא תלמידים. רק מבוגרים ישבו בהם.

7:36 – נותרו כעשרה ממתינים לצאת. הם עברו לאזור שבין הגדרות ומחכים בשורה עורפית.

השער מכיוון חבלה נסגר.

7:42 – 'מנוע' צעיר ממתין להחלטה לגביו. החיילים הבודקים את התעודות עזבו וחיילי האבטחה נשארו עד שתתקבל התשובה. ב-7:46 הוא מורשה להמשיך בדרכו למשתלות. המחסום נסגר.