חבלה

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
תגיות: 
צופות ומדווחות: 
נורה ר', חנה פ'(מדווחת)
15/02/2016
|
בוקר

חבלה

השער נפתח ב-6:00, אך הבדיקה לא התחילה מיד. החיילים בשער היו ידידותיים (חיילי מילואים) והסבירו לנו כי המחשב לא עובד, (על סמך דיווחים קודמים, כבר שבוע). החיילים בכניסה מחבלה למחסום בודקים את התעודות בכניסה ורושמים את האנשים במחשב הנייד. החיילים ביציאה מהמחסום בודקים את התיקים. הגיעה מכונית, הפתח ביציאה היה קטן ואז נורה, "כחלק מהצוות", פתחה את השער לרווחה.

מן המחסום נשמעות צעקות, בגלל וויכוחים על התור. לידנו נעמד ישראלי. הוא מן היישוב שדה חמד ובא לקחת את הפועל שלו שעובד אתו בגינון כבר 7 שנים.

הבדיקה היא אטית והאנשים מתלוננים. בזמן שעמדנו עברו 2 עגלות עם סוס, עגלה עם חמור, עברו שלושה כלי רכב עם שתילים. נכנס טרקטור עם גורר. בשבע עזבנו כדי להגיע בזמן לשער הבא.

 

שער 1447 (מול אורנית)

השער צריך להיפתח ב-7.45 , אך נפתח ב-10 דקות איחור. כשהחיילים הגיעו פנתה אלינו ממ"צדיקית אחת ואמרה לנו כי אסור לנו להיות במקום הזה וכי תודיע על כך לרשויות המוסמכות, אמרה ולא יספה (בהבדל מפעמים קודמות לא נראה לנו שאלו החיילים שהגיעו מחבלה).

בתחילה יצאו מכוניות, עגלה עם סוס, טרקטור עם דחפור. אח"כ הצטרפו עוד מכוניות. חלקן משמשות להסעת הפועלים ומתפרנסות מן הנסיעות הלוך וחזור. השדות רחוקים עוד מעבר לאורנית. (מדדנו את המרחק לאורנית, 3 ק"מ בעלייה די תלולה ומפותלת. אנשים מוכנים להידחס אפילו לתוך הבגז'.

הבדיקה היא ידנית, רושמים את האנשים בטלפון הנייד. השער נסגר לאחר שכולם עברו.