בית איבא, יום ה' 7.2.08, בוקר

צופות: 
נורה ר', חנה פ' (מדווחת)
07/02/2008
|
בוקר

 

בית איבא

7:45 – בכניסה רואים הרבה סטודנטים. מצעירים מבקשים ת.ז.. בחור אחד שאיבד את ת.ז. והיה לו אישור על כך הורשה להיכנס. כניסת ויציאת מכוניות נעשתה יותר אוטומטית. בביתן הבדיקה יש מערכת כריזה שקוראת למכונית,ולאחר הבדיקה מתחלף הרמזור מאדום לירוק, שמאותת למכונית לצאת.

המחסום מתמסד לתמיד.

__._,_.___