אל נשאש, מת"ק עציון, יום ב' 7.1.08, בוקר

צופות: 
חיה א., עידית ש., עדה ג. (מדווחת)
07/01/2008
|
בוקר

  

07.30 חוסאן

אנשים פונים בבעיות משטרה רגילות.

 

 08.00 אל נשאש

אין פעילות.

 

08.30 בית-אומר

אנשים אחדים מבקשים עזרה בבעיות משטרה.

 

09.00 בית-עאנון

כרגיל , אנשים אומרים שהמצב קשה. ג'יפ צבאי עומד בכניסה. אנשים מספרים שהחיילים עוצרים ובודקים את האנשים כל בוקר בהשכמה.

 

09.30 נבי-יונס

התחנה העיקרית שלנו - עבודת ניירת בבעיות משטרה, אנשים אחדים פונים בבקשות עזרה.

 

10.00 מת"קinfo-icon עציון

אנשים מחכים לשב"כ. אין אנשים כלל לכרטיס מגנטי, או למשטרה. לדברי נהג מונית, אין אנשים למגנטי כי הם מקבלים את הכרטיס לארבע שנים. טוב לאנשים ורע לנהגי המוניות, כך אמר. פגשנו שם

צעיר מוואלג'ה שקיבל ממשרד הפנים כרטיס לתושבות קבע ולא מכירים בזה, והוא בצרות... הענין בטיפול עורך דין.