א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 14.1.08, אחה"צ

צופות: 
אלישבע א', בלהה א', יונה א' (מדווחת)
14/01/2008
|
אחה"צ

 

א-ראס

13:30 תנועה דלילה באזור. שני חיילים
עומדים בעמדה ובודקים את מעט המכוניות שמגיעות מכוון טול כרם. חייל אחד יושב במגדל
השמירה ועוד שלשה חיילים מסתובבים בשטח. הרכבים הבאים מכוון קלקיליה לכוון טול כרם
עוברים ללא בדיקה.

 בשער הילדים (שער 753) שני חיילים
בודקים את המכוניות הנכנסות לג'וברה  וגם
את המכוניות היוצאות מהכפר.  אין עיכובים.

 ענבתא

14:00 חייל עומד בעמדה הדרומית ומסמן
למכוניות  הנוסעות בכוון טול כרם לעבור.
מפעם לפעם הוא עוצרinfo-icon מכונית לבדיקה. גם מכוניות עם לוחיות ישראליות נופלות במדגם
הבדיקה.

מצפון טור המכוניות ארוך יותר. אנחנו
סופרות 16 רכבים . שני חיילים מעבירים את המכוניות במהירות ועוצרים באופן מדגמי
מכוניות לבדיקה. מפקד המחסום, סגן ר' ניגש אלינו מציג את עצמו ולוחץ ידיים. מודיע
לנו שהו לרשותנו במידה ותהיינה שאלות.  תוך
כדי שיחה קצרה איתנו, סגן ר' מפנה את תשומת ליבנו לכך שטור המכוניות שמתקדם לאט
מספק פרנסה למוכר הקפה ומוכר הגרביים.