בית איבא, יום ג' 1.1.08, בוקר

צופות: 
שרה ק. ושלומית ס.
01/01/2008
|
בוקר
סביבת המחסום שודרגה: מדרכה, אי תנועה ותמרורים לכלי הרכב. מספר יותר גדול של חיילים במספר גדול יותר של עמדות בדיקה.

07.30: תנועה דלה של הוכלי רגל וכלי רכב. 

ת. הזהות של הנכנסים לשכם נבדקות מול רשימה. היוצאים משכם מעל גיל 45, עוברים בדיקת ת.זהות. חבילות יש לפרוק על שולחן צדדי.

צעירים מתחת לגיל 45 היוצאים משכם עוברים בדיקת מגנומטר, שמצפצף לגילוי מתכת. הבדיקה הזו גורמת למתח, לטענות רבות, ולעימותים.

הצעירים צריכים להיפרד מכל מה שנמצא בכיסי המעיל והמכנסייים, ולהסיר חגורה. במידה והמגנומטר  מצפצף הם מתבקשים להסיר נעליים. 

גבר שהתלונן על ההוראה להסיר את הנעליים לא הורשה לצאת משכם. החיילים/ת הורו לו ולאחיו בגסות ובצעקות להוריד נעליים. הוא לא הסכים ואחרי צעקות בוטות מצד החיילים, עבר לשוחח איתנו. מפקד המחסום מגיע, ולא מאפשר לגבר להשלים את השיחה איתנו בטענה ש"מה יהיה אם הוא יברח". הספקנו לשמוע ממנו כי לאחיו יש מתכת בנעליו לצרכי עבודה. 

 
בנוסף לגבר הזה, שמענו  תלונות והתמרמרות על הבדיקה הזו מפי פלסטינים נוספים.

 ניסינו להסביר למפקד המחסום שאולי העוברים לא מודעים לשינוי ויש מקום להסביר להם את הצורך והסיבה לסגנון הבדיקה החדשה, ובוודאי לא לצעוק עליהם. אבל הוא לא חושב שזה נחוץ כי "אני לא אתחנן בפניהם שיעברו, הם רוצים לעבור אז שיעשו מה שאני אומר להם, שיורידו נעליים וזהו..".