עזון, א-ראס, ענבתא

צופות: 
נטי, מרסלה ק. ענבל ר. (מדווחת)
31/01/2007
|
בוקר

סיכום
יש הקלות על המעבר. מסיבה לא ידועה, התנועה באזור דלילה ביותר.
עזון 7.00 הוסרו שתי החסימות שמנעו מהעיירה גישה אל כביש 55. הכביש אל א-ראס שומם.

א- ראס 7.30 מכוניות בודדות עברו במשך 20 הדקות ששהינו במקום. החיילים מסמנים לנהגים להמשיך והנוסעים נועצים בחיילים מבט מבולבל: ככה סתם עוברים? כמו אנשים רגילים במקום רגיל? לדברי החיילים, הבידוק אקראי, בערך כל 30 מכוניות. גם יחידת הכלבנים שמגיעה לעתים למקום עורכת בידוק אקראי בלבד.

מבט אל ג'וברה -השער החקלאי: בעלי האישורים עוברים ללא עיכובים. גם בהמשך הדרך, לכיוון בית ליד, הכביש ריק.

ענבתא 10.00 התנועה דלילה. הבדיקות שטחיות, החיילים מסמנים למרבית המכוניות לעבור. ישראלים נכנסים במכוניות פרטיות לאחר תשאול קצרצר, ולא נדרשים להוכיח קרבה משפחתית אל תושבי טולכרם.החיילים מספרים כי לפני יומיים כלב איתר כאן חגורת נפץ.