א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 3.12.07, אחה"צ

צופות: 
נינה ס. אלישבע א. (מדווחת)
03/12/2007
|
אחה"צ

14.00  גבארה .
חיילי מילואים. כמו במשמרת הבקר גם אנחנו היינו צריכים לבקש בחטיבה שינחו את החיילים לאפשר לנו להכנס


 אראס

חיילי מילואים בודקים במהירות את המכוניות היוצאות ונכנסות. ישראלי שיצא  מטול כארם הגיע בטעות  

דרך הכביש השקוע. עזרנו לחיילים להסביר לו איך לצאת.   
  

ענבתא  14.55

את פנינו מקבל איש מילואים ע. הוא יודע מה אנו עושות אבל אחרי קריאה באתר הוא מבקש

שנדייק בדיווח לשני הכיוונים אחרת לא נהיה אמינות נותן דוגמא

מטול כארם 12 מכוניות כשהגענו. הבדיקה מהירה מכוניות ממזרח לא נבדקות


16.30צומת ג'ית  - מעבר חופשי

עזון   -בטונדות חוסמות את היציאה לרכב הרבה הולכי רגל שעוברים. את המכוניות השאירו אי שם..


קלקיליה
   - תנועה ערה של רכב והולכי רגל בכניסה . בניגוד לבקר אין כתרinfo-icon