חווארה, בית פוריק

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
עדנה ק., יהודית ל (מדווחת)
14/09/2006
|
Afternoon

14:42 (לפני זעטרה) עדנה מקבלת שני טלפונים על המתנה של 4 שעות בחווארה,
עברנו בזעטרה מבלי לעצור.14:51 זעטרה - ממערב - אין מכוניות בהמתנה, 2 חיילים בעמדת הבידוק, אחד מאבטח מצפון (מכיוון חווארה)- שני חיילים בכל עמדת בידוק, שתי עמדות בידוק, + חייל מאבטח, 11 מכוניות בהמתנה . לא ראינו מעוכביםinfo-icon
15:01 חווארה - מנועי יציאה משכם - גילאי 16-30 (עפ"י ד[גש] מהמת"ק), 15-30 מפקד המחסום, 16-30 ו יש בידול (עפ"י המוקד, שעה 2202 ) 2 עמדות בדיקה (קרוסלותinfo-icon), חיילת וחייל בודקים את הגברים, מאבטח בכל עמדה.
הבדיקה נעשית על ידי הרמת החולצה והגופיה, סיבוב, הרמת שולי המכנסיים, הוצאת חפצים מהכיסים אל דלפק, הוצאת כל החפצים מהשקית, הצגת תעודת זהות, המושוות לרשימה המקוצרת .
אין עומס בתור אך הבדיקות מדוקדקות ונמשכות זמן ממושך, ההמתנה כשעה וחצי.
תור הומניטרי, ללא סככה, לנשים ילדים וגברים מבוגרים - המתנה קצרה, 2 תורי המתנה לרכב: התור לרכב היוצא משכם מאוייש כל הזמן, בדיקה קפדנית, (אין אפשרות לספור את כלי הרכב הממתינים) התור לרכב הנכנס לשכם מאוייש על ידי חייל (או איש מת"קinfo-icon) מדי פעם מעוכב אחד מחכה מחוץ לסככה, מתחיל לדבר אתנו, נלקח לצינוק, נאזק, נאסר עלינו לדבר אתו.
מסתבר שבתעודת הזהות שלו 4 הספרות האחרונות מופיעות ברשימה המקוצרת, שלושה מאחיו פעילים פוליטית. שמו מזיד עמיר חמדי סקף אלחיט ת.ז. 85102391 הוא מקלקליה, מספר הטלפון 0599398803 הוא לא פעיל פוליטית ואין לו קשר למעשי אחיו אבל הוא נענש כל יום ומעוכב במשך שעות ומבקש שיעזרו לו.
במוקד מודעים לבעיה אך אין להם אפשרות לעזור ( היום שוחרר מהצינוק אחרי 40 דקות).
מעוכב צעיר, הביא תעודת זהות של אביו, הוכנס לצינוק , משתחרר במהירות, נשלח בחזרה לשכם16:27
בית פוריק – הגבלות – מעבר חופשי במחסום רק לתושבי בית פוריק ובית דז'ן כל היתר חייבים באישורים.
שתי עמדות בדיקה (קרוסלות) חיילת וחייל בכל עמדה, הולכי הרגל (גברים) נבדקים כמו בחווארה, תעודות נבדקות גם ברשימה מקוצרת וגם במחשב. מפקד המחסום – לעיתים משמש כמאבטח, לעיתים בודק את הבאים לשכם, לעיתים מצטרף לבודקים את כלי הרכב. מדבר בטלפון. לרגע יצר תור הומניטרי, כעבור רגע ביטל אותו, 50 הולכי רגל מחכים מעבר לקרוסלות ביציאה משכם, תור קצר מגיע מבית פוריק – אבל – ההמתנה ארוכה מאוד – הבדיקות איטיות ודקדקניות לשאלה מה ההגבלות היום משיב המפקד ש- הוא לא יכול להגיד מה ההגבלות כי הם (הפלשתינים) לא צריכים לדעת (לשמוע) מה ההגבלות. כלומר זה מידע מסווג.
תור המשאיות ושאר כלי הרכב - תקוע – כל מכונית נבדקת באיטיות ובדקדקנות המחסום נראה כאילו קפוא במקומו שום דבר לא זז (יש צילום- ישלח בנפרד) 20 מכוניות מחכות ביציאה משכם, 11 מכוניות מבית פוריק. רק תור אחד נבדק כל פעם.
טלפונים למוקד ולחנה בר"ג כדי שיעזרו להזיז משהו. 1703 מעוכב ( הלך על הכביש ולא נכנס לסככה) שוחרר ב 1746 17:30 מגיעה נציגות מת"ק – סרן –אליו מצטרף אח"כ סגן – כדי לעזור. הם עומדים ומסתחבקים ומדברים אבל אין שום עמדת בידוק חדשה, הכל תקוע הכל עומד ומחכה.

יש חתונה בבית פוריק, עדנה מצליחה לקדם חלק מהנגנים שנתקעו אי שם בתור היציאה משכם, וניתן להם לעבור.
לאחרים, שעמדו שעות והמתינו , זוג מבוגרים וילדה, לבושים בבגדי חג, לא ניתנה הרשות לעבור (לא הביאו אישורים) 18:00 המתק"ים עוזבים.
1810 בחור ומלווה מבית פוריק מבקשים לעבור במהירות כדי להגיע לחדר מיון. הבחור עם כף רגל נפוחה (ממסמר) המפקד לוקח את הזמן ולא מבין מה החיפזון עדנה מסבירה שצריך זריקת טטנוס המפקד מתרצה ונותן לעבור.
מצד שכם ממתינים עשרות אנשים ,דחוקים, מתחת לסככה. הממתינים (מכיוון בית פוריק) לא מבינים למה מחכים כל כך הרבה זמן. גם אנחנו לא מבינות. שום דבר לא עוזר. שום דבר לא זז. 18:42

צומת בורין - ( על כביש מס. 60) מחסום – 9 מכוניות.

18:48 זעטרה – 8 מכוניות מכיוון צפון (חווארה) מכיוון מערב – מכונית אחת.18:53

ג'מעין (זיתא) - מספר מכוניות מחכות ליד הכניסה. השער פתוח.19:09 מחסום הכניסה לישראל – 3 מעוכבים.