א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 4.12.07, אחה"צ

צופות: 
יעל ס., זהבה ג. עמית י. (מדווחת
04/12/2007
|
אחה"צ
Seriously? Does this make us safer?

  ברכיה פ. (אורחת)14:00, ג'ברה, כניסה לכפרבעודנו פותחות את השער חיילים מגיעים אלינו בריצה – מי אנחנו ולאן נוסעות? הם נימוסיים ומרשים לנו להמשיל בדרכינו, אבל שיהיה ברור מי כאן שולט. 14:05, ג'ברה שער הילדיםבעמדת הבידוק מספר גדול של תעודות זהות בערימה. יש הלוויה היום בכפר, והחיילים התירו כניסה גם לאנשים שאינם תושבי ג'ברה ושאין להם את האישור שצריך בשביל להיכנס לכפר; אבל אנשים נדרשו להשאיר את תעודות הזהות שלהם עם החיילים, עד אשר תסתיים הלוויה והם ייצאו מהכפר.מחוץ לכפר ממתין איש בגיל העמידה, מזה שעתיים הוא אומר לנו. הוא תושב אראס, אבל האדמות שלו בג'ברה. יש לו את האישור הנדרש בשביל להיכנס לכפר לעבד את אדמותיו. כבימים אחרים, היום הביא עימו טרקטור, אבל שלא כבימים אחרים, היום החיילים טוענים שצריך עוד אישור מיוחד נוסף בשביל להכניס כלי רכב לכפר. הוא מתוסכל ושואל אם נוכל לעזור לו. אני מתקשרת למוקד ההומניטארי בשביל לברר את העניין; הם מעבירים אותי למת"ק קלקליה ושם, כמובן, אין להם מושג קלוש אפילו על קיומו של הכפר ג'ברה. אני מבקשת את המספר של מת"קinfo-icon טול כארם; איתם הדיון כבר יותר ענייני והחיילת מבטיחה לבדוק ולחזור אלי. כ 15 דקות מאוחר יותר לא השתנה דבר. שוב אני מתקשרת למת"ק; החיילת מופתעת שהבעיה עוד לא נפתרה – כשיש אישור כניסה לעבד אדמות לא צריך שום אישור נוסף בשביל להכניס טרקטור. אני מעבירה לחיילים את המידע, והם עונים שעכשיו ייתנו לאיש ולטרקטור להיכנס לכפר אבל זהו ויתור חד פעמי בגלל שאנחנו נמצאות שם. אני קצת מתרגזת ומתקשרת שוב למת"ק ומבקשת מהחיילת שהיא תדבר ישרות עם החיילים ותסביר להם שהאישור הוא עקרוני ולא חד פעמי; החיילת מסכימה לדבר עם החיילים, אבל החיילים לא מסכימים לקחת את הטלפון ממני ולדבר איתה. כשאני שואלת אותה מה יקרה מחר, היא מבטיחה ליצור קשר עם הקצינים שיוודאו שהחיילים פועלים בהתאם להוראות. כמובן שזה לא משכנע, אבל לא נראה שאפשר לעשות יותר בשלב זה.  14:10, אראסבינתיים יעל וזהבה המשיכו למחסום אראס.

שם, הן מדווחות, התנועה דלילה. אבל בכל זאת החיילים מוצאים עניין: הם ביחד עם כלב וכלבנית מתעסקים במראה צדדית של אוטו מעוכב. הכלב הריח משהו, הם אומרים, וכך החגיגה סביב המראה נמשכת כרבע שעה. בסוף הם הצליחו לפרק אותה, ונשמעת קריאת ניצחון: הם מצאו משהו! מה? אסור להם להעביר כזה מידע לנשות ווטש, הם טוענים. אבל המראה חוברה חזרה לאוטו והנהג והאוטו שוחררו מייד ללא כל בעיה.

  14:50, ענבתאכ 10 מכוניות מחכות בכניסה לטול כרם; כ 14 ממתינות ביציאה. החיילים עורכים בדיקות מדגמיות: חלק מהמכוניות מנופנפות כמעט ללא עצירה, ואת חלק עוצרים ובודקים את תעודות הזהות של כל הנוסעים והנוסעות.