א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 29.11.07, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
נורה ר', חנה פ'(מדווחת)
29/11/2007
|
Morning

אירתח

6:50 - פעילות תוססת, הקטיף בעיצומו , והפועלים מרוצים.

אראס

7:00 - זמן החלפת משמרות. החיילים הם חיילי מילואים, ורובם עם כיפות. אוטובוס הילדים עובר חלק. התנועה מעטה.

ענבתא

7:50 - חיילי מילואים, דתיים. מתחיל להצטבר תור ביציאה. לשאלתי האם הם בודקים באקראי ענה החייל "מה זה משנה". למכוניות ישראליות, בודקים ת.ז.

ב-8:00 החלפת משמרות התור ביציאה מגיע ל-15 מכוניות, בודקים ת.ז. באקראי. איש שמגיע לבוש מעיל מתבקש להרים אותו.


מאוחר יותר בדרך חזרה מבית איבא, אנו נוסעות דרך צומת ג'ית שהמחסום בו אינו מאויש ואל-פונדוק: למראית עין הכפר שקט. בכניסה, חיילים ומכונית משטרה וגם ברחוב הראשי מפוזרים פה ושם חיילים. מצידו השני של הכפר (הפונה לקלקיליה) מחסום פתע: החיילים מתחו דוקרנים לרוחב הכביש ובודקים את המכוניות היוצאות ונכנסות, אך לא את אלו של המתנחלים הממשיכים לטוס בחופשיות על הכביש. נסיון לברר משהו על המחסום נענה בדחייה רועמת.

במעבר אליהו, כרגיל.