בית לחם (300)

צופות: 
סילביה פ., עפרה ב., חנה א. (מדווחת)
01/01/2006
|
בוקר

07:00 מעבר רחל

אנחנו לא מורשים לעבור אפילו את עמדת השומרת. היא מיד מתקשרת עם יואב והוא בא בריצה ומגדף אותנו. אין כניסה באף מקום. מחסום ווטש היא הסכנה הכי גדולה לביטחון במזרח התיכון!!!

07:30 אל ח'אדר

פחות תנועה מאשר בד"כ. היום ראש השנה האזרחית וכל בתי הספר סגורים (כולל המוסלמיים). יש לנו הרבה "קליאנטים" בכל זאת, ואנחנו עסוקות הרבה זמן בכתיבת הבקשות. רק לקראת 09:00 אנחנו מתפנות לדרכנו לעציון. איש אחד, פועל, מספר לנו שהוא כבר חזר מדרכו לבית לחם, וואדי נאר, ולא הצליח להיכנס לירושלים שם יש לו עבודה קבועה. יש לו את כל האישורים ומעודכנים, אך יש סגרinfo-icon מוחלט.

09:00 עציון

מעט אנשים, אך במשך שהותנו שם, כשעתיים, נכנסים עוד ועוד אנשים. כמה מהם "מאושרים" שקיבלו את המגנטי דרכנו. אחד, חבר במועצת נחלין, קיבל כר"מ לא דרכנו ועכשיו הוא מבקש שנשתדל עבור חתנו. יש הרבה סיפורים אך לכולם השורה התחתונה היא עבודה, עבודה, עבודה. בלי זה אי אפשר לחיות.

לצעיר אחד יש תור בבית החולים מוקסד והוא סורב כניסה. שלחנו אותו ליעל ש.