א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 16.10.07, אחה"צ

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
יעל ס., עמית י. (מדווחת)
16/10/2007
|
Afternoon
Seriously? Does this make us safer?

מחסומי ענבתא, ג'וברה, א-ראס

 
15:50, ענבתא: כשאנו מגיעות התנועה עצורה בגלל החלפת משמרות. יש 15 מכוניות שממתינות ביציאה מטול כארם. אבל המשמרת החדשה מתארגנת מהר, והם מתחילים לנפנף למכוניות לעבור. תוך מספר דקות אין יותר תור. אין היום הגבלות מעבר מיוחדות, והבידוק של המכוניות הוא מדגמי.

 
16:40, ג'וברה: בשער הילדים החיילים נותנים מספרים לכל מי שנכנס לכפר; ביציאה יש לדווח את המספר כדי שהחיילים ימחקו את שם האדם מרשימת המבקרים הכפר באותו היום. החיילים מתלוננים על איש זקן שממתין לקבל מהם אישור לצאת; הוא נכנס לכפר בבוקר וכבר שכח את המספר שהחיילים נתנו לו...
 
 16:50, אראס: גם פה אין הגבלות מעבר מיוחדות והבידוק הוא מדגמי. התנועה זורמת יחסית בחופשיות היום.