בית לחם (300)

02/01/2005
|
אחה"צ

בית לחם והסביבה. יום ראשון 2 בינואר, אחרי הצהריים משמרת: אילנה ה וחגית ש (מדווחת) גשם סוחף וערפל כבד בדרך ואלג'ה לעציון – לא היה אפשר לראות מעבר לחרטוםהמכונית. מצאנו מקלט במת"ק עציון.14.30. היו בערך שלושים ממתינים בקור תחת הסככה הדולפת. אחדים מהם אמרו לנו שהםמחכים משעות הבוקר ושקצב העבודה איטי מאוד. הם אמרו בכעס שמפעם לפעם נקראים כמהאנשים ו"מטופלים", ואחר-כך האשנבים נסגרים לשעה ארוכה.כשהגענו, אשנב המשטרה היה סגור ומארבעת האשנבים האחרים רק אחד היה פעיל. טלפנולאזהר ולמאהר, והדבר חולל נפלאות: בתוך רגעים מעטים החל התור להתקדם במהירות.אבל לא לזמן רב. מאהר שב ונעלם, נקרא ל"ישיבה דחופה", והשאיר את אחד עשר האנשיםהמחכים לו להוסיף ולחכות. שוב טלפנו לו ומחינו פעמים אחדות ואמרנו שבשעות הקבלההאשנב חייב להיות פתוח, בייחוד אחרי עשרה ימי היעדרות, שבהם לא טיפל איש במת"קעציון בעניינים המשטרתיים. לאחר זמן מה חזר מאהר ותור האנשים שוב התקדם. אחדיםמהאנשים שניגשו לחלון המשטרה הצליחו לסדר את עניינם (בעיקר תשלום קנסות תעבורהחדשים וישנים). שניים מהמחכים סיפרו שהם באו מאזור חברון מפני שמת"ק חברון גרועעוד יותר ממת"ק עציון. שם יש צורך להירשם לתור בשעה שלוש לפנות בוקר, ואדם זקוקלמזל רב כדי להיות אחד משישים האנשים שמתקבלים מתוך חמש מאות ממתינים. ביקשנולמחסום ווטש מן הדרום לעקוב אחרי הנעשה שם.כמה מהאנשים שיש להם בעיות קשות פנו אלינו וביקשו עצה או עזרה. אחרים מהםהפנינו לפיראס מהאגודה לזכויות האזרח. לאחד מסרבים לחדש כרטיס מגנטיinfo-icon וכתוצאהמזה איבד מקום עבודה שעבד בו שנים. הסירוב נובע ממניעה משטרתית מפני שיש לו"תיק פתוח" על סכסוך עם מתנחל שלקח לו חזקה על אדמה שלו. אילנה טלפנה לשלמה לקרוהוא הסביר לה את הצעדים הנדרשים כדי לסגור את התיק או לקבל כרטיס מגנטי למרותהתיק. הוא אמר שהוא עצמו מצליח לפתור כתשעים אחוז מהמקרים, כשהמניעה משטרתיתולא בטחונית. אבל הטיפול דרכו עולה כסף. הוא אמר שלראש מחלקת החקירות יש הזכותלבטל את המניעה. ראש מחלקת החקירות במשטרת עציון הוא אריק מרדכי. אבל הוא טעןבאוזני (תוספת של אילנה: שוחחתי אתו כמה פעמים למחרת) שאין בסמכותו לבטל מניעהכל עוד יש "תיק פתוח"), ושהתיק הנידון נמצא במחלקת תביעות בעופר, ועד שלא ייסגראין מה לעשות. הוא הפנה אותי לבירור מצב התיק שם. {אעשה זאת בקרוב, ואדווח}.שכר טרחה לעו"ד בעניין הזה נע בין 700 ל 2,000 ש"ח. אנחנו מתכוונות לעקוב אחריהעניין הזה, שנוגע כנראה לאנשים לא מעטים.התערבנו בהצלחה בעניינם של שני צעירים שזומנו להתייצב לפני איש השב"כ (קפטןכלשהו...), ומאחר שהאיש לא היה, קיבלו זימון לסוף החודש ונשלחו בלי תעודותהזהות שלהם. טלפנו והעניין סודר במהירות.בדרך חזרה התפזר הערפל. מחסום עציון לא היה מאויש, במחסום בית ג'אלה לא נראותורים ארוכים. בעמדה בוואלג'ה לא היו חיילים. במחסום עין יעל עוכבו לרבע שעהבערך שתי מוניות שנהגיהן היו ישראלים. בשתיהן היו נשים שרצו לעשות בירושליםקניות בחופשת החג. הנוסעות מוואלג'ה הורשו להיכנס. האחרות, שלא היה להן אישורכניסה, נשלחו בחזרה אחרי שתעודות הזהות שלהן נבדקו.