בית איבא, ענבתא

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
אלישבע א', נטליה א', רינה צ', בוני ר', מיכלינה ד' (מדווחת)
29/12/2004
|
Morning

בית איבא 8:05 – 9:40

בהגעתנו מצאנו שלושה מעוכביםinfo-icon, כולם נהגי מוניות שעברו את "הקו". הם היו מעוכבים כבר, לטענתו של נציג המת"ק, כחצי שעה; לטענתם של הנהגים – כשעה. תוך דקות הצטרף אליהם נהג נוסף. תעודותיהם כביכול נלקחו "לבדיקה", אך למעשה הם היו "בעונש". דיברנו עם נציג המת"ק על איסור הענישה במחסומים, הראנו לו מכתב ממחלקת הדין הבינלאומי של הפרקליטות הצבאית בנושא הענישה במחסומים מה-12.10.03. הוא היה מופתע. לדבריו, ההנחיות למפקדי המחסומים, לפחות באזור המוכר לו, הן:- מפקד המחסום רשאי לעכב כל מי שנראה לו חשוד, או מסיבות אחרות, למשך שעה. אם, בגלל בדיקת פרטי האיש מול רשויות אחרות (כמו שב"כ) נדרש עיכוב נוסף, מפקד המחסום רשאי לעשות כך למשך שעה נוספת.- אם האדם עוכב בגלל התפרעות או עבירה אחרת על החוק, יכול מפקד המחסום לפנות למג"ד ובאישורו לעכב את האדם במחסום למשך שעתיים נוספות. יחד – עד ארבע שעות. משמעות הדבר, שנהג ש"עבר קו" יוענש בעיכוב של שעתיים, לפחות, ללא קשר לבדיקות ביטחוניות. אם החיילים יגיעו למסקנה ש"התחצף", למשל, או שהוא עבריין מועד, שלא ציית לפקודות וכדו', הוא יעוכב לארבע שעות.במקרים שהיו לפנינו, שלושה מתוך ארבעת הנהגים שוחררו בשעה 9:25 (כלומר כעבור כשעתיים), ואחד נשאר לזמן ארוך יותר. הנהג היה מוכר לחיילים כמי שבאופן קבוע, כמעט כל יום, עובר את "הקו", כל פעם בתירוץ אחר. לכן הוחלט, ככל הנראה, לגביו, שהוא "עבריין מועד" וכל פניותינו לשחררו לא הועילו. רק לקראת עזיבתנו את המקום, כלומר לאחר למעלה משעתיים עיכוב, הבטיח לנו נציג המת"ק לשוחח עם מפקד המחסום על קיצור "העונש". נראה שיש צורך לפנות לפרקליטות צה"ל ולהתלונן בנושא ענישת הנהגים. הבעיה בבית איבא חריפה, כי בגלל המעבר הצר, ואולי גם עקב הסדרים אחרים, "הקו" למוניות נקבע כך שהן ממתינות תמיד אחרי מקום בו עוצרinfo-icon האוטובוס. מאחר שגלי האנשים שמגיעים למחסום מתואמים לרוב עם אוטובוסים שמגיעים מהצד השני, לנהגי המוניות אין אפילו סיכוי להציע את שירותיהם ללקוחות הפוטנציאליים, כי בדרכם הם עוברים קודם ליד האוטובוס. בנוסף, לדברי הנהגים המעוכבים, פועלת במקום חברת מוניות, שמסיבה כלשהי ניתנה לה הזכות לשלוח את נהגי מוניותיה לאסוף לקוחות מעבר ל"קו". מעבר לבעיית המעוכבים, לא היו אירועים מיוחדים במחסום, בעיקר בגלל יחס טוב שגילו החיילים ונציג המת"ק. תנועת האנשים והמכוניות זרמה, למרות שלא לכולם הזכות לעבור. אלה שמעברם אסור, פשוט לא הגיעו למחסום. לדברי החיילים, למרות הקלות מסוימות, עדין נערים בגילאי 14-24 יכולים לעבור לשכם וממנה רק עם אישור מיוחד. לא ברור אך ניתן להעריך מי הוא בגיל 14 ומי לא, שהרי בגיל זה אין לילד תעודה מזהה. מכוניות, כולל אוטובוסים, עוברות רק עם אישור מיוחד. לגבי הנחיות מיוחדות בנושא הבחירות, החיילים טענו שאנשים הקשורים בבחירות מקבלים אישורים מיוחדים. כך, לדוגמה, החיילים קיבלו הוראה לאפשר מעבר חופשי למועמדים ולנציגיהם השונים עם אישורים מתאימים, כשהם מלווים באנשי האבטחה שלהם. אנשי האבטחה אמורים להיות לא חמושים. החיילים גם אמורים לאפשר מעבר, לאחר בדיקה, למכוניות, כולל מכוניות משא, עם חומר הסברה וציוד הקשור לבחירות. מעבר מכוניות אלה גם הוא עם אישורים מיוחדים.כשעזבנו, עדין המתין לשחרור הנהג "העבריין המועד", שני נהגים חדשים שעברו "קו" ועוד אדם שתעודותיו נלקחו לבדיקה בעקבות "בדיקה מדגמית" או משום שענה ל"פרופיל" מסוים.

בדרך חזרה- בכניסה לשבי שומרון לא היה מחסום.- במחסום ענבתא שער הברזל היה נעול וכמו ברוב המקרים – לא מאויש.