אבו דיס (הפשפש)

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
אורה א., דרורה , חגית ש.
23/03/2004
|
Afternoon

 למחרת רצח שייך יאסין, הדרך לאבו-דיס שוממה מאדם ורוב החנויות סגורות. בין תחנתהדלק והמלון צוות בודד של טלביזיה מצלם את החומה. בסביבת 3 אחה"צ ליד הפישפש טרנזיטים בודדים, שלושה שוטרי מג"ב בודקים את העובריםוהשבים ומעבירים בעלי ת.ז. כחולות. אחד המגבניקים ממלא טופס מעוכב (כך זה נקרא.בהמשך עוד על טפסים) ומשלח את איש בעל ת.ז ירוקה חזרה. היום סגרinfo-icon והמעבר רקלבעלי ת.ז. כחולות ומקרים הומניטריים. לא הצלחנו לברר מה מקרהו של האיש שהוחזר.נסענו בטרנזיט לואדי נאר-הקונטיינר. הדרך כמעט ריקה מאדם ורוב החנויות סגורות, אך שמענומפי שוטרי מג"ב שאתמול, עם הוודע דבר הרצח, היו התפרעויות באוניברסיטה וסביבתה.המחסום סגור על ידי "שער" הברזל שחוסם את רוב רובו של הכביש. 5 שוטרים (אחדכחול) ו2 שוטרות לקראת סוף המשמרת שלהם. מפקד המשמרת עם תג זהוי: אריק זלדקייםענה ברצון על שאלותי. הראה והסביר: יש 3 סוגי טפסים. טופס מעוכב (זה שנתקלנו בוכבר שמפרט את דרכו של האיש, מנין ולאן ולמה ומתי, בנוסף לפרטים אישיים מזהיםרבים). בין שהאיש חותם ובין שמסרב לחתום (ואז ייכתב על הטופס "סרב לחתום") ימלאהשוטר טופס זימון לחקירה. הטופס השלישי הוא דוח פעולה. לדברי אריק, הניירת הזוכולה עוברת לשב"כ שמחליט את מי לזמן לחקירה ולמי לפתוח תיק. לדוגמה, לערביישראלי ששהה בשטחים, "דבר אסור ע"פ צו אלוף", אסורה הכניסה במחסום ויקבל זימוןלחקירה.אמבולנס שהגיע מרמאללה עם חולה חיכה דקות אחדות לבואו של אמבולנס מחברון ולאחרבדיקה קצרה של ניירות העבירו את החולה . אריק אמר שהיו במשך היום מספראמבולנסים והכל התנהל כסדרו. משאית זבל מדרום מבקשת לעבור, 3 אנשים חוזריםומבקשים גם הם לעבור. ואריק מסרבבתוספת קריאת "רוח מין הון". הצוות מתחלף והמפקד הבא הוא אהרון שמסרב לתת ל 7נשים, תלמידות מכללה שליד רמאללה, לעבור במחסום בדרכן לבית חולים בבית לחם בוהן עובדות כחלק מתכנית הלימודים. ניסינו לעזור להן וטלפנו לפה ולשם, אך ללאהצלחה. אהרון טען שאתמול בבוקר הודיעו לאוכלוסיה כולה שתוך 24 שעות יוטל סגרושיחזרו מיד לבתיהם. בתום 24 השעות, היינו כעת חיה, הסגר הוא הרמטי. כל מישנותן לו הוראה אחרת (כולל המ"פ וסמ"פ) פשוט לא מעודכנים.7 הנשים מצאו את דרכן ואנו החזקנו אצבעות. בשובנו, המעבר בפישפש היה חופשי ללאבדיקות.חגית