בית לחם (300), חלחול

צופות: 
חיה א', עדה ג', איילה ז'
07/03/2004
|
בוקר

 מחסום בית לחם -300

כ-25 מעוכביםinfo-icon עומדים כשפניהם לקיר, "עד שייחקרו אחד-אחד". לא מאפשרים לנו להתקרב אליהם כדי לברר פרטים. המג"בניקים עוינים ומשתדלים לא לדבר עמנו אך התעקשותנו להבין את הנסיבות ולהתקרב מעוררת אצלם דיבור גס ובוטה. אחר זמן הופיע המפקד דותן והסביר לנו באדיבות מרבית שזאת "מדיניות ראויה של יד קשה ואין לו בעיה עם זה". המעוכבים נלכדו בסביבות טנטור ושכונת קאריטס.כמעט שלא הייתה תנועה רגילה במחסום בנסיבות אלה של סגרinfo-icon.אי-התייחסות לאוטובוסים מלאי-תיירים, שהחיילים פשוט התעלמו מהם ורק לאחר זמן ממושך ובהתערבותנו, סימנו להם בתנועת יד לסגת כי לא יורשו לעבור.בשעה 10:30 חזרנו למחסום ומצאנו שעדיין היו שם המעוכבים, אם כי אחדים מהם ישבו על המדרכה. עוכב שם גם מדריך תיירים מבית לחם, שבא לקראת התיירים-שהוחזרו, ונתפס בתוך המחסום. טלפונים למוקד, שבבוקר לא הועילו, נענו עתה בחיוב והובטח שתורן המינהל, שהופיע בינתיים (איל – נראה חיובי ומשתדל), ידאג לשחרור המעוכבים והמדריך (-אכן, עוד בנוכחותנו).

אל חאדר: הרבה אוטובוסים ממתינים למעט קהל. חלחול ונבי יונס: תנועה דלילה ביותר. מת"קinfo-icon עציון: רק קומץ של אנשים, בגלל הסגר ו"החג שלכם". פגשנו פלסטיני תושב הר חומה (מהצד של בית סחור), שהסביר לנו שביתו כלוא בתוך הגדר, והוא חייב להצטייד באישורי מעבר מדי חודש. עתה מודאג מה יהיה "בחג שלכם" – יקבל או לא?