בית לחם (300)

צופות: 
רינה ר. רחל א. יעל ב. נטע ע.
09/03/2004
|
בוקר

 9.3 שני אורחים צלמי סטילס. מחבום בית לחםהמחסום ריק כמעט לחלוטין. מעט מכוניות נכנסות לבית לחם, מעט אנשים יוצאים מבית לחם.מספר מעוכביםinfo-icon, כעשרה, שוב עומדים עם פניהם אל הקיר. מרגע שהגענו ועד רגע לפני עזיבתנו אותה.זוהר מפקד המחסום כשהגיע בחילוף המשמרות איפשר למעוכבים להסתובב ואף לשבת.המפקד שהיה לפניו אמר שזו ההוראה (שיעמדו כך) והוא מבצע הוראות. חוץ מזה הם לא מעונייניםשהמעוכבים יראו את דרך התנהלות המחסום ופעולות החיילים......שאלנו אם הם מפחדים שהפלסטיניםיקחו להם את התפקיד...... אל-חאדר התנועה סואנת. בחוסן כבר אין סגרinfo-icon יומיים!אבל רק שם התברר לנו שבעצם יש סגר- סגר האוסר כניסה של פלסטינים גם עם רשיונות עבודה מתחום נפת בית לחם לתחום ירושלים. (זה מסביר את התנועה הדלילה בבית לחם למרות שהמג"ב לא ציין זאת בפנינו. הכל כרגיל....)יובל מהמוקד לא ידע להגיד לנו כמה זמן הסגר ימשך ואיך פלסטיני ששומע ברדיו שאין יותר סגרלוקח מונית מחברון, מאבד זמן וכסף ,יכול לדעת שבסופו של דבר הוא יאלץ לחזור כלעומת שבא.לא היתה לו תשובה על כך. גם את זה צריך לברר.