א-ראם, קלנדיה

צופות: 
דפנה א, חנה ב
14/02/2004
|
בוקר

בא-ראם המעבר חלק, אין מעוכביםinfo-icon ואין כמעט בדיקת תעודות. ילדים רבים ממהרים לבית הספר. מג"בניק מרים יד על פלסטיני, אך כאשר גילה אותנו משקיפות פסק מיד ומאותו רגע ואילך ריכז תשומת לבו בעיקר אלינו - שמא אנו מדווחות או מטלפנות.

קלנדיה: קור מקפיא את הדם. החיילים כולם לבושים בחרמוניות וכובעי צמר חמים לראשיהם. היחס די ועוין ("הם WATCH") ותוקפני אלינו. המפקד יורי סבור כנראה שאנו אויר שאינו ראוי לנשימה. מעבר דליל מצפון לדרום ומעבר מאד ערני מדרום לצפון. נבדקות בעיקר נשים צעירות - ההסבר שקבלנו הוא כי יש התראה. מעוכבים אחדים קופאים בצד, ביניהם ילד בן 12 וסטודנט. את הילד שיחררו עקב דרישה תקיפה מצדנו. שניים נוספים השתחררו לאחר כרבע שעה. את הסטודנט קישרנו למוקד להגנת הפרט. ההצלחה המרכזית של היום - הצלחנו לשכנע את יורי להרשות למעוכבים לחכות בתוך מגדל השמירה וע"י כך להיות מוגנים במקצת מן הקור המקפיא.נאלצנו לעזוב אחרי שעתיים - הקור הכניע אותנו.שוב השתכנענו כי עצם הנוכחות שלנו חשובה!