אל ח'דר, מת"ק עציון

צופות: 
י.ש. ש.ש. ואפי ק. (דווחה).
26/01/2004
|
בוקר

 אל- ח'אדר – מהמכונית נראה שאין צבא בדרכנו הלוך וחזור.

מת"קinfo-icon עציון: ריח הביוב מהכניסה נמוג ( בגלל שתקנו או בגלל הגשם). פחות מ40 פלסטינים חיכו לתורם. החלונות היו סגורים חצי שעה – להפסקת צהרים. קצב קבלת הקהל היה איטי להחריד ( פחות מ10 אנשים בשעה) והיה זהה לזרם הבאים – כך שמספר הממתינים לא פחת. מידי פעם החלונות נסגרו כעונש על הצטופפות האנשים ליד השער המסתובב. רוב הזמן רק חלון האישורים היה פתוח (כמעט לא היו בקשות לכרטיסים מגנטיים – רוב האנשים חיכו לאישורים), וחלון אחד נפתח בעת הצורך. למרות הבטחותיו של אילן פז – אין שיפור בתנאי המקום. עדיין אין מספרים מסודרים, ועדין הפלסטינים דואגים לתור. עיקר הבעיות היום היו של היתרי עבודה. במחנה הצבאי מאחורי המת"ק יש נציגות של לשכת התעסוקה ( שפלסטינים לא יכולים להגיע אליה באופן חופשי, כמו לנציג האפוטרופוס הכללי שנמצא ליד)- האמונה על מתן היתרי עבודה. לפלסטינים לא נמסר מידע מלא – וזה יוצר טרטור מיותר.פגשנו חברוני שנשלח מהמת"ק "שלו" לעציון כדי לבקש אישור עבודה מתאים בעציון. רק מה, האיש בן פחות מ35 ולפי כל הכללים (יש סגרinfo-icon כידוע....) אין מנפיקים היתרים לאלו, הוא נדרש לעבודת ניקיון בישיבה – וגם לאלו אין היתרים ( רק לחקלאות יש)- ולא רק הוא חזר למחרת אלא גם אנחנו.... חבל על הזמן. השני היה איש בן שבעים (70!) – שנדרש לעבודה בירושלים בחברת טכסטיל. בקשו שהבוס שלו יתקשר למת"ק – הבוס התקשר אך זה לא עזר. לא די בבקשת מעסיק לעובד, בכרטיס מגנטי ובבקשה – כפי שהיה ( לפחות עד לפני שבוע). הכללים שונו. נדמה לנו שהוא קיבל היתר למחרת. מקרים אחרים מראים על קשיים חדשים שמערימים על הקשיים הקיימים.