חווארה

מקום: 
צופות: 
: ויוי צ, מיכל מ, דפנה, חנה ב ואורחת מיכל ב.
17/01/2004
|
בוקר

כללי: הן בבית פוריק והן בחוורה התנהל המעבר באופן סביר ולמרות ההקפדה על נוהלי היום גילו החיילים מידה מסוימת של התחשבות. בשני המחסומים יש תגבורת של כח אדם - וכנראה שהוחלט להגדיל את מספר הבודקים במחסומים על מנת לזרז את התהליך. בשני המחסומים הייתה נוכחות מוגברת של קצינים שהשפעתם הייתה חשובה. היו דוברי ערביתinfo-icon בצוותות. (למדנו כי חיילים מנסים להימנע מן הקורסים הניתנים ללימוד ערבית מפחד שיבלו את כל שרותם במחסומים!) פגשני ברב סרן מן המת"ק (איאד) - שהתייחס בכבוד רב ותוך התחשבות מרובה אל האוכלוסייה. הוא ניגש אלינו ביוזמתו והסביר לנו מדוע הוא נאלץ למנוע מעבר מזה או אחר - אך גם אפשר התחשבות אנושית במקרים דחופים (מוות במשפחה או סיבות רפואיות). התנהגות גסה כלפינו הייתה רק מחייל אחד - שקיבל את פנינו בגיהוק מכוון ומכוער וניסה להמריד את שאר החיילים - אך לשמחתנו ללא הצלחה. בתפוח יש שוב מחסום, אך המעבר היה מהיר.בדרכנו בחזרה עצרנו על אם הדרך היכן שמוצבת עמדה בבית שכנראה פונה מיושביו. ביקשנו לשוחח עם החיילים - מן הצנחנים - ונענינו. הסג"מ המוצב במקום ענה לשאלותינו. הם נמצאים כבר זמן רב במקום ושומרים על מעבר המתנחלים בכביש.