א-ראם, קלנדיה

צופות: 
רמה י., ולריה ס., מילי מ.
15/01/2004
|
בוקר

א-ראם: התנועה שוטפת, די דלילה, החופש בבתי הספר נמשך. לבד מן העובדה שהעוברים צריכים לעמוד מאחורי הקו הלבןinfo-icon שנוספה לו עתה סבכה משטרתית ניידת. העמידה מאחורי הסבכה די משפילה, העוברים צריכים לחכות עד שהחיל הבודק קורא להם אחד אחד.

קלנדיה: על מחסום מתנופף בגאווה דגל ישראל ודגל של הנדסה קרבית, הפלוגה שתאייש עכשיו את המחסום. החיילים חדורי תחושת שליחות, אך מבצעים את תפקידם בשקט. אין הרבה מקרים שדורשים שיקול דעת והמעטים שישנם זוכים לתשומת לב אך לא תמיד לגמישות.רמה צילמה את האשפה הם התווכחו שזהו שטח צבאי סגורinfo-icon, אך הוויכוח נפסק כשאנו לא הסכמנו לקבל את ההגדרה הזו. לעומת זאת המעבר של כלי הרכב היה קשה יותר. היו שלושה אוטובוסים של עולי רגל למכה ורק שלושה חיילים ערכו את הבדיקות. במחסום היו שבעה חיילים, כששאלנו מדוע שלא יעברו יותר חיילים כדי לעזור בבדיקות הרכב ולפתוח את הפקק שנוצר נענינו שגם הם היו רוצים שיהיו יותר חיילים. אך משנסתיימה בדיקת האוטובוסים התנועה החלה להיות יותר שוטפת. נאמר לנו שאסור לנו לעמוד על ידי כלי הרכב רק ליד המעבר של הולכי הרגל. נכון?