בית פוריכּ, חווארה

צופות: 
נורית ל., חוה ה., ויקי ב., ויוי צ
10/01/2004
|
בוקר

המחסומים בית פוריק וחוארה שמדרום לשכם נפתחו לאחר שבעה עשר ימים של סגרinfo-icon. מחסום חוארה מתפקד למעשה כשני מחסומים, כאשר בחלק הצפוני והדרומי מיושמים נוהלים שונים . חוארה דרום-צוות החיילים אינו עוין ואינו דוחה את הצעותינו ועזרתנו. הנהלים למעבר מורכבים כאשר אושר מעבר לתושבי שכם מעל גיל שלושים וחמש, ולגברים אחרים רק מעל לגיל ארבעים וחמש. לנשים מאושר מעבר חופשי, ומקרים רפואיים מכובדים רק כאשר הם דחופים לפי שיקול דעתו של החייל. כך למשל החייל בן התשע עשרה עם כמעט אפס ידע ברפואה, צריך להחליט בו במקום אם אשה אכן כורעת ללדת, או אם חולה המופיליה זקוק לטיפול באופן דחוף -ומה זה המופיליה בכלל?- או מי מבין החולים חייב לנסוע באמבולנס, או באם תור לסריקת מוח הוא דחוף או לא בתחילה שרר אי סדר גדול במחסום לפי הנוסחה הידועה ממחסום חוארה, החיילים רוב הזמן עסקו באירגון התורים כאשר הם מנסים לשמור על שטח סטריליinfo-icon של מספר מטרים שיפרידו בינם לבין הפלסטינים. והתורים כמעט שלא התקדמו ,לכן התקשרנו למת"ק חווארה ולמרכז ההומניטרי של הצבא לבקשת עזרה שהגיעה בדמותו של סגן איתי, קצין צה"ל, שקט ,נעים ודובר ערביתinfo-icon טובה. אט אט, עד סוף המשמרת שלנו, החיילים התרככו וקבלו בברכה את נסיונות התיווך שלנו וכתוצאה הם כופפו פקודות ורוב האנשים המסורבים בתחילה הצליחו לעבור.בצער אני מציינת שהפלסטינים מתיחסים אלינו לעתים בבוז וזלזול ולעתים בכעס ותובענות רבה. חווארה צפון- בחווארה צפון צוות חיילים מאותה יחידה אך בעל גישה שונה .הצוות הנוכחי מיישם את הפקודות בצייתנות וקפדנותאחד החיילים עומד לפי פקודה עם נשקו מכוון לכיוון הקהל,רוב הממתינים היו נשים עם תינוקות, זקנים או נכים. המעבר מאושר רק לתושבי הכפרים שמדרום לשכם החוזרים לבתיהם אחרי ימי הסגר הרבים. החייל שאמור לבצע את הבידוק צועק ללא הרף אל הקהל לסגת אחורה ולרדת מן הבטון כלומר לשמור על מרווח סטרילי וריק בינו לבין הפלסטינים- "אינזלו מין אלבטון" - צעק שוב ושוב וסרב להמשיך בבדיקה ויקי נכנסה אל תוך הקהל ובלתה שעה וחצי בנסיונות לשכנע את הפלסטינים לשמור על סדר בתורים כדי לא לתת עילה לחיילים להפסיק לבדוק ולהעביר. התקשרנו למת"ק חווארה, לרב סרן עופר, שהרצה באזני ארוכות על חשיבות השטח הסטרילי וגיבה לחלוטין את התנהגות החיילים, לא הציע שום עזרה ולמעשה העזרה הגיעה שוב מסגן איתי שהגיע למקום ללא תיאום עם עופר . סוגיה בולטת בחוארה צפון היא של בעלי התעודות הכחולות הן של אזרחי ישראל והן הירושלמיות. אלה מנועים מלעבור במחסום משני הכיוונים וכאשר נתפסים חוזרים משכם הם מיד מעוכביםinfo-icon והחיילים קוראים למשטרה כחולה לטפל בהם, קרי, הטלת קנסות של אלף שקלים לכל אחד. החיילים אמנם קראו למשטרה היום אך היא לא הגיעה עקב אי הבנה שהיתה בקשר. אחרים בעלי תעודות כחולות שעמדו בתור הזדרזו לסגת אחורה. מפקד המחסום הצפוני סג"ם גיא ברר את כתובתו של אתר מחסוםווטש כי שמע ששמו הוזכר באחד הדיווחים. ,בית פוריק-ההוראות בבית פוריק ברורות ומיושמות בקפידה על ידי החיילים, החיילים התנהגו אלינו בנימוס והתמידו בעבודתם של בדיקת קהל הממתינים שכלל מעט אנשים.במחסום בית פוריק מעבר חופשי לכל הנשים, למקרים רפואיים וצוותים רפואיים, מעטים החזרו כי מעטים שאינם בקטגוריות הנ"ל הגיעו למחסום. ןבכל זאת ארוע בולט הוא התקהלות של סוחרים שהגיעו מן הבקעה כדי לעבור לשכם. לכולם אישור מת"קinfo-icon שהיתה בו בתוספת ההערה- "מעבר סוחר גם בימי כתרinfo-icon"- אבל היום רק אשורים עם החותמת אספקת מזון" כובדו".שמענו שתי גירסאות שונות לסיבת הדבר, הראשונה, מפי מפקד המחסום שאמר כי זה בגלל התרעה בטחונית ספציפית, והשניה, מפי סגן יבגני, מפקד הגזרה, שאמר שזה בגלל מחסור בכוח אדם בשבתות. אנו בחרנו להאמין לגירסה השניה וזאת גם כי הסוחרים אשרו שעברו בימים אחרים של השבוע.