חבלה

צופות: 
רותי כץ, חנה אבירם
30/12/2015
|
בוקר

6:00 – חשוך וקר. חיילים נראים על דרך המערכת. באזור הכניסה למחסום מכיוון חבלה נראים אנשים הממתינים להפעלתו של המחסום. בשל העלטה ומערכת הגדרות קשה לאמוד את מספרם.

6:10 – החלו להעביר אנשים בקבוצות של חמישה. עברו גם ילדים קטנים. כשהאור גבר ראינו שיש פחות אנשים מאשר בעבר.

7:05 – החל לרדת גשם עז. חיילים היו מצוידים בסרבלים כנגד הגשם, אנחנו יכולנו להימלט מפני הגשם אל המכונית ואילו פלסטינים נרטבו כהוגן בעת ההמתנה ובמעבר החוצה.

7:20 – אוטובוס תלמידים נכנס אל חבלה מיד, ללא עיכוב.

7:29 – אוטובוס תלמידים יוצא מחבלה לאחר המתנה של כמה דקות.

אחר כך יצאו המכוניות של בעלי המשתלות ועובדיהם.

7:45 – המחסום ננעל על מתקניו.