בית לחם (300)

צופות: 
קלר אורן
13/11/2015
|
בוקר

8:45 – 10:15

מאוד רגוע במחסום הבוקר. מעט אנשים עוברים. 2 עמדות פתוחות.

2 מאבטחים, אחד מהם מאוד מעוניין לשוחח ולשמוע מהי השקפתי על המצב.

הפלסטינים מחייכים ומברכים, כמו ביום שישי שעבר.

מגיע פלסטיני מבוגר מאוד. שכח את התעודה בבית. מאפשרים לו לעבור בכל זאת!  לשמחתי.

קבוצות קטנות של תיירים עוברום לבית לחם. המדריך הישראלי מעביר אותן במחסום ומודיע למדריך הפלסטיני שמחכה בצד השני שהם מגיעים אליו. בתחום הזה יש תאום מושלם.