ברטעה-ריחן, טורה-שקד

צופות: 
לאה ר' ורותי ק' (מדווחת)
01/09/2015
|
בוקר

0600 ברטעה-ריחן

חנינו בכניסה לטרמינל.

זרם הפועלים שהגיעו הלך וגבר. מכניסים כל פעם 50. אחרים מחכים בתור, לא יותר מ-10 דקות.

ניגש אלינו פ. שהוא מנוע משטרהinfo-icon מזה 5 שנים, עת נעצר על ידי המשטרה בארץ.

פנה ללאה בשבוע שעבר בבקשה לסייע לקבלת אישור. בינתיים לא התקשרו אליו. לאה הבטיחה למסור שוב את מס הטלפון שלו.

הגיעה אשה שעברה ללא בעיות בכניסה השניה.

 

0655 טורה-שקד

המחסום כבר פתוח. ילדים ומבוגרים עוברים ללא בעיות. שאלנו את היוצאים לקו התפר כיצד פועל המעבר ואמרו שהכל בסדר.

פנה אלינו אב לבן שאין לו רישיון ויש לו מטע זיתים אותו רוצה לעבד. נתן את הטלפון שלו ואמרנו שננסה לברר ולעזור.

0730 עזבנו.