מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
חוה הלוי, חגית שלונסקי (מדווחת)
14/08/2014
|
בוקר

השופטת: רס"ן סיגל טורג'מן       

 

שוטר/חוקר (מגיש התיקים  לדיון): רס"ב ראדי חטיב

קלדנית, מתורגמן, סוהר וסוהרת

ארבעה עורכי דין

 

החדר הומה וצפוף.

 

שבעה חשודים ברשימה. מהם 3 מנועי מפגש עם עו"ד.

שמות אחדים מהעצורים לא רשומים במלואם, ומספר ת.ז. מצוין רק לחשוד אחד מבין ה7 שתיקיהם מוגשים היום לדיון.

 

מוחמד חוסין עודה בחירי - ת.ז. 9575455346

נעצר ב 6.8 או ב 5.8 (לא הצלחנו לברר לאשורו ח.ש.)

היה ברשימת החשודים ב 7.8.14 כשניצה אמינוב ואני היינו במגרש הרוסים, אך החמצנו את הדיון כי עוכבנו בכניסה. החשוד הובא שוב להארכת מעצר

ב 11.8, וטובה דיווחה על הדיון.

מייצגו אבי ברעם.

זו הארכת המעצר השלישית של מוחמד בחירי. בראשונה ב-7.8 הוארך מעצרו בתשעה ימים.

ב-11.8 (הדיווח של טובה) השופט ליברמן סיכם בסופו של דיון על 72 שעות. והיום זו בקשת הארכה שלישית.

 

סנגור: לא חקרתם אותו מאז, נכון?

חוקר: הוא נחקר גם ב-11.8 וגם אחר כך.

סנגור: הוא עבר מכונת אמת, האם קשר את עצמו לפיגוע?

חוקר: גרסתו לא השתנתה.

סנגור: כמה פעולות עוד צריך?

חוקר: לא אפרט את תוכנית החקירה. בסעיף 4 בתיק הסודי יש 11 תתי סעיפים שכל אחד כולל פעולות חקירה הקשורות זו לזו.

סנגור: יש עצירים נוספים אצלכם באותה פרשיה? אין שום ראיה שהחשוד מעורב בדקירה. אם יש צורך להמשיך בחקירה, אפשר לעשותה גם כשהעציר משוחרר. אין מקום להמשיך בחקירה ובטח לא כשהוא במעצר. המשטרה מחזיקה בסרט שממנו אפשר ללמוד ולראות את האירוע.

 

שופטת: יש התקדמות מצומצמת מאד ואין ראיות למעורבותו. אם יש סרטון אני רוצה לראות אותו ואחר כך אתן את החלטתי.

בסופו של דבר הודיעה השופטת (אחרי שכבר הלכנו) על הארכת המעצר בששה ימים.

 

עו"ד אבי ברעם הגיש ערר על המעצר. הדיון בערר התקיים ביום ראשון 17.8.14 אחה"צ, בראשותו של השופט צבי לקח. הערר נידחהובחירי נשאר במעצר. כעבור יומיים, ב,19.8 הסנגור הגיש ערר על החלטת ביהמ"ש. בפעם זו הערר התקבל ובחירי שוחרר. כעבור עוד יומיים, ב 21.8  התביעה ערערה על החלטת התביעה והחלטת השופט טרם ניתנה. נעקוב.

 

כפאח מנצורעלי מנצור - ת.ז. 411018989

מייצגו עו"ד לימור גולדשטיין.

נכחנו ודיווחנו על הארכת מעצר קודמת ועל ערר על ההחלטה, ר' דוח

מ 7.8.14.

כשמובא כפאח מנצור לאולם ומשחררים אותו מאזיקים ומכיסוי העיניים, ניגש לימור ומשוחח אתו בשקט רגעים אחדים.

החוקר פותח את הדיון ומבקש להאריך את מעצרו של כפאח ב 12 ימים לצורך המשך החקירה ומגיש לשופטת דוח סודי.

השופטת מגיבה לדברי החוקר בנחרצות שלא די בקביעה הכללית "עבירה של פגיעה בביטחון האזור".

הסנגור שואל את החוקר על סוג המעורבות של החשוד בעבירה ומשלא נענה, ממשיך בשאלות ספציפיות על פעולות החקירה שתוכננו:

האם בוצעה פעולה מספר כך וכך? מדוע לא? מדוע לא נגבתה עדות נוספת לגרסא שנגבתה  ב 10.8? האם המשיב מודה במיוחס לו? ושאלות ספציפיות נוספות שרובן נענות בהפניה לדוח הסודי המקורי ולדוח העדכני שנמסר היום לשופטת. בין השאר שואל הסנגור: האם יש אינדיקציה לשימוש בכוח בחקירה? השוטר עונה שאין אינדיקציה לכך, וזה מנוגד לחוק, ואף אחד לא יעז לעשות דבר כזה. 

השופטת עוקבת בערנות רבה אחרי תשובות החוקר לשאלות הסנגור, ומידי פעם מבקשת הסבר מהחוקר על הכתוב בדוח הסודי שלפניה. תשובות החוקר אינן משביעות את רצונה. היא מתלוננת שוב על העדר ספציפיות בהגשת התיק ודורשת מהחוקר לצאת ולבדוק אצל החוקר האחראי על החקירה ולתת הסברים מדויקים על פעולות החקירה המתוכננות, מספרן ומשך הזמן הנדרש לביצוען. החוקר חוזר לאולם לאחר התייעצות ומצהיר לביהמ"ש מה הן שתי הפעולות שצפויות להתבצע וקובע שלכל אחת מהשתיים נדרשים יומיים.

בסיכום קובע הסנגור עו"ד גולדשטיין שכפאח מנצור עצור כבר 9 ימים, ולא עלה בידי גורמי החקירה לבסס את החשד. רוב הזמן כפאח שומר על זכות השתיקה. נראה כי מטרת החקירה היא להפעיל לחץ פסול על החשוד כדי שיקשור את עצמו, או אחרים, לחשדות. החשוד מסר לו כי חוקר שב"כ תפס בסנטרו וניער אותו, צרח עליו, איים והשפילו. אמר לו שיביאו לו אוכל שיאכל חרא. על כך מתכוון הסנגור להגיש תלונה. הסנגור חוזר על טענותיו שהחשדות המיוחסים לו אינם מקיימים מסוכנות שלא ניתן להפיג בחלופת מעצר. הוא מבקש לדחות את בקשת הארכת המעצר ולהורות על שחרורו.

 

בהחלטת השופטת נאמר לראשונה שהעבירה בה נחשד כפאח היא מעורבות באירועי גרימת נזק לתשתית חשמל (עבירה זו פורטה גם בדיון בערר המעצר שנשמע ב 10.8.14 ח.ש.). השופטת חוזרת על דברי השופט בדיון הראשון שהתקיים, וכמוהו קובעת שיש ראיות אובייקטיביות. לאחר שבדקה, לדבריה, עם הגורמים הרלוונטיים את תוכנית החקירה הנוגעת לראיות אלה, החליטה על הארכת מעצר ל 5 ימים, עד ל19.8.14.

השופטת מעירה לסנגור בשולי דבריה שערעור על החלטה זו עלול לסכל את יכולת גורמי החקירה להשלים את החקירה הדרושה ולהאריך את פרק הזמן הדרוש לביצועה. (במילים אחרות, היא מייעצת לו: תוותר הפעם .ח.ש.)

ר' פרוטוקול מצורף

 

ביום שלישי ( 19.8.14 ) בביהמ"ש הצבאי בעופר השופט שמואל קידר שיחרר את כפאח ממעצר.

 

שאדי דראג'מה

מנוע מפגש עם עו"ד לואאי עוקה. (אנחנו נוכחות באולם כשהחשוד אינו נוכח)

השופטת מעיינת בתיק שלפניה ואומרת לחוקר בפסקנות שלא ייתכן לבקש הארכת מעצר ל 15 יום לעציר מנוע מפגש עם עו"ד. השוטר/חוקר, מגיש התיקים, מתפקד כשליח של הממונים על החקירה, ואין לו תשובות לרוב הטענות של השופטת. השופטת ממשיכה בביקורת שגולשת לנזיפה. היא דורשת שעד סוף היום יגיע לאולם מישהו שיסביר איך זה שעציר מנוע יושב 15 ימים בלי שמובא לביקורת שיפוטית. ועוד מתריסה השופטת נגד הרשלנות בהכנת התיק. אין פירוט ספציפי - הכול נאמר באופן כללי. לדבריה, שופטת לא אמורה לדעת כמה זמן דרוש לפעולת החקירה אם הפעולה לא מתוארת באופן ספציפי. בשום בימ"ש צבאי בו התנסתה (מזכירה את פתח תקוה, קישון, אשקלון), אין דבר כזה. לדבריה, שם התיקים מוכנים היטב, ובמגרש הרוסים פשוט מוגש תיק לא מוכן. דורשת לקבל הסברים ממי שמבין ומכיר כל מקרה.

 

מראן סולימאן  

מייצגו עו"ד פיראס סבאח.

חשוד בהחזקה וסחר באמל"ח.

החקירה הסתיימה והתיק יועבר לתביעה להכנת כתב אישום. הוסכם על הארכה ל 5 ימים, עד יום 19.8.14.

 

מוחמד חסן בדראן - ת.ז. 411360456

בדראן נעצר הלילה והובא לחקירה לבוש בבגדיו האזרחיים.

הוא חשוד בפעולות נגד ביטחון האזור.

התביעה מבקשת הארכת מעצר ב-15 יום.

מייצגו עו"ד לואאי עוקה.

 

סנגור: מה החשדות נגדו?

חוקר: לטובת החקירה לא אפרט. הכול יוצג לחשוד כשיובא לחקירה.

סנגור: 15 יום זה לא הרבה?

שופטת: כן, זה הרבה.

סנגור: יש לו עבר?

חוקר: לא.

סנגור: מתנגד לבקשת המשטרה. זו הארכה ראשונה, אין למרשו עבר. הוא עובד ברשות הפלסטינית במערכת נגד השחיתות. אני מבקש לעיין בכל החומר הנמצא בידכם. אבקש לשחררו מיד או לקצר את תקופת החקירה.

 

שופטת: בשלב זה יש הצדקה לחקירת החשוד. לאור דלות המידע יש מקום להגביר את הביקורת השיפוטית. לאחר מספר ימי חקירה ניתן יהיה להאריך מחדש את תקופת המעצר.

החלטה: ייעצר עד יום שלישי 19.8.14.

 

במסדרון ראינו עוד שני עצירים מנועים שלא הורשינו לשמוע את סנגוריהם ולא את דברי החוקר. אחד מהם הוא  עודאי לוזיונמר (שמו לא נרשם בבהירות). ישב בכיסא גלגלים. הוא חשוד בהחזקת אמל"ח. (אינפורמצית מסדרון).

השני, מוחמד רביע . פניו היו פצועים ומוכתמים. ביום חמישי, 21.8.14 ראינו אותו שוב ושמענו מפיו על עינויים קשים בחקירות.

ר' דוח מיום 21.8.14 במגרש הרוסים.