בית לחם (300)

צופות: 
חנה ארנון
21/06/2015
|
בוקר

 6.45 הזרם האנושי עובר בשקט, האנשים אומרים שהיום לא כ"כ בסדר. התורים מתארכים בצד שלנו וההמתנה מעצבנת. גם א' מוולג'ה אומר "ככה,ככה".
 7.10    בחור צעיר בלי אישור נשלח בחזרה . לא הספקתי לתפוס את עינו והוא נעלם וחזר אחורה עם חברו.                                                                                                                         
  7.15  הזרם מחלש ואין כבר אנשים בצד השני כך אומרים לי.                                      
 7.20 עוברת משפחה, איש, אישה, ובתם הצעירה. אז התברר שהבעל נכנס עם אישור עבודה, הילדה לא זקוקה לאישור ורק האישה, שאומרת שהיא רוצה ללכת להתפלל, נאלצת לחזור. היא כבר נמצאת בצד הישראלי ולא רוצה לחזור. היא אומרת שהיא בת 41 ולא זקוקה לאישור, אבל זה רק ביום ששי. מדברים אתה, קצת בלחץ, אח"כ יותר בלחץ, והיא חוזרת על עקבותיה בגפה. בעלה והילדה צועדים ביחד אל הארץ המובטחת...בלי אמה                                                                                 7.25  אני מתקפלת..