קלנדיה

מקום: 
צופות: 
מיה ל. ורוני פ.
07/06/2015
|
בוקר
5.00 נס! 
כל התחנות פתוחות והעובדים עוברים בלי לעצור, ישר לתחנות בידוק וגם שם עוברים מייד הלאה.
בכניסה דוכן של ג'אוואל ו 3 סוכנים ללא לקוחות
הסבר אחד הפועלים - תלוי בחיילים
הסבר איש המת"ק - ביום ראשון יש פחות עוברים בגלל הנוצרים שיום המנוחה שלהם יום א' ובגלל שיום המנוחה חל גם על בתי ספר
הסבר שלנו - נס