קלנדיה

מקום: 
צופות: 
גילי קוגלר ויערה רפיח
04/06/2015
|
בוקר

הגענו ב 5:00, ועברנו רגלית את המחסום. רבים מהחולפים על פנינו ברכו אותנו בבוקר טוב, ומסתבר שכך גם היה.

אמנם רק 4 עמדות היו פתוחות כשהגענו, אך מהר מאוד נפתחה גם החמישית.

לא היו תורים כמעט בכלל, וכשנוצרו הגיעו רק עד אמצע הסככה והשתחררו במהירות. גם כשהגיעו אוטובוסים התור נגמר מהר. החיילת באקווריום פתחה בתכיפות וכל פעם לזמן ארוך.

השוטר הגיע ב 5:15.

חייל המת"ק הגיע ב 6:00 ולא היה צריך לפתוח את השער ההומניטרי מכיוון שלא היה תור.

יצאנו ב 6:40 ועברנו במהירות.

 

חשוב לנו להבין מה היה מוצלח ביום כמו היום – שכל המערכת עבדה. זה הכול. כל עוד יש מחסומים הם צריכים להיות יעילים. לא יותר מזה.

חשוב להעביר גם דיווח כזה למנהל האזרחי.