ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין

צופות: 
רוני שליט ולאה רייכמן (מדווחת)
18/05/2015
|
בוקר

06:00 מחסום ברטעה-ריחן

בוקר יום שני והחלטנו להתחיל דווקא בברטעה. אומרים לנו הכול ''בסדר'' וה''בסדר'' לא נשמע לפעמים כן, אבל היום המחסום מתפקד כהלכה, יש חמש נקודות בידוק, עוברים במהירות ולא נוצר פקק.

 

למה סולקו מוכרי הקפה הפלסטינים, למי הם הפריעו? אנשים מבוגרים שרצו להרוויח כמה גרושים!

 

06:45 מחסום עאנין

אומרים לנו שהמחסום נפתח בעשרים לשבע, היו מעט חקלאים והם עברו מהר.

 

07:10 מחסום טורה-שקד

בשני הכיוונים עוברים כמה עשרות אנשים,עושה רושם שדברים מתנהלים ביעילות. גם התלמידים הקטנים עברו וגם המורה.