ארתאח (שער אפרים)

צופות: 
יונה מ., עידית מ. (מדווחת), ברוך מ. (אורח)
05/04/2015
|
בוקר

3:50 הגענו. טרם עבר אף עובד דרך המחסום, אבל כשהתקרבנו לגדר ראינו שהשערים כבר נפתחו, והתחילו להכנס למתקן.

3:54 העובדים הראשונים צלחו את הביקורת ויצאו. איש אחד אמר לנו שהיום היה טוב.

3:58 שני אנשים שבחרנו לתצפת יצאו שמונה דקות אחרי שנכנסו.

4:03 אדם שלישי שנכנס עם השניים יצא כעבור 13 דקות.

4:12 בכניסה, מספר גברים השתמשו בתור המיועד לנשים. השומר ברמקול העמיד אותם בצד כי לא היו צריכים לעבור בנתיב ההוא. ובכל זאת הם נכנסו למתקן לפני שפתחו את הקרוסלות האחרות, והשומר דיבר בעיקר בעברית, רק כמה מילים בערבית, כך שלא ברור לנו כמה הוא השפיע על העוברים.

4:20 - 4:24 תצפתנו שני אנשים שעברו אחד ב 8 דקות, השני ב 12 דקות.

4:28 - 4:30 כל הקרוסלות נסגרו לשתי דקות.

4:45 בדקנו זמן מעבר לעוד שני אנשים: 9 דקות ו 15 דקות.

5:50 עזבנו.