ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן

צופות: 
רחל ו. רותי ק. (מדווחת)
15/03/2015
|
אחה"צ

15:30 – 16:45

 

15:30 – מחסום טורה/שקד

כשהגענו היה שקט פסטורלי. הכל ירוק מסביב, פריחה....

מהמחסום הגיע ראש מועצת טורה על טרקטור. עצר לידנו וסיפר שרצה להעביר שקי דשן כדי לדשן את שדה הטבק והסתבר לו שיש צורך באישור מיוחד להעברת שקי הדשן. זו עונת הזריעה והשתילה וכל יום חשוב. הוא התקשר למת"ק ואמרו לו לערוך רשימה של הדברים. הוא עמד להתקשר למוקד לזכויות הפרט בירושלים כדי לקבל אישור. רחל השוותה את המספר שבידיו למספר שבידיה והסתבר שזה אכן מס הטלפון הנכון. אמרנו לו שאם יש בעייה שיציגה בפני חברותינו במשך השבוע.

כמו כן קבל ראש המועצה שנלקח רישיון מכמה פלסטינים. אמרו להם להגיע למת"ק. הם הגיעו, חיכו שעות ולא נכנסו. הוא בקשר עם אמיר מהמת"ק.

 

16:00 – מחסום יעבד/דותן

גם כאן שקט מסביב.

מכוניות עוברות מבלי שבודקים אותן.

החיילים נראו במגדל.

 

בפנייה לברטעה ראינו שוטרים שבדקו מכוניות שעברו.

 

16:15 – מחסום ברטעה/ריחן

נהירה של פועלים בשרוול לעבר הטרמינל.

במחסום נוצרו 2 תורים ליד המכונות. מכונה אחת לא עובדת. כרגיל, אמרו לנו מתוך המחסום שזה בטיפול...

אחד הפועלים עבר לידינו והפטיר:"נמאס מהמחסומים האלה"! אין דרך טובה יותר לבטא את המצב.

כשעזבנו התור התקצר מאד.

עזבנו בשעה 16:45