סיור שטח

מקום: 
צופות: 
צביה ש', רחל א' (מדווחת)
11/01/2015
|
בוקר
מפאת הקור העז לא יצאנו בשחר לאייל. סברנו גם שלא יהיו הרבה פועלים מזג האויר הקשה..
בצהרים עשינו סיבוב בשטח. אי אפשר שלא להתייחס לעולם שטוף השמש לאחר שהגשם שניקה את שאריות הסתיו.  ראות חדה ונוף שלא יודע צרות, אם מתעלמים מגדרות מסולסלות, גגות רעפים, מול מיכלים שחורים וכו'. קור מקפיא ושמים כחולים.
למדנו מהסיור הזה שבעקבות זריקת הבקתבים הצבא מונע אפשרות של קניית נפט בשטחים. אנשים שמחממים את הבית בנפט, לא יכולים לעשות זאת. האמירה לא נבדקה על ידינו בשום צורה. 
כן למדנו שהרשות לא שלמה למורים את שכרם וגם לא לאנשים שמקבלים תשלומים שונים, זאת בעקבות אי העברת כספי המיסים לגדה.
נאמר לנו שבעקבות זריקת בקבוק התבערה בדרך ממעלה שומרון הצבא סגרinfo-icon את הדרך בוואדי מתחת למעלה שומרון  ולא נותנים לרועים לעבור עם העדרים כפי שעשו עד עכשיו בדרכם לוואדי קאנה.
עוד סופר לנו שאחת התופעות הממריצות נערים לזרוק אבנים ובקתבים היא העובדה שברגע שנער נכנס לבית סוהר הרשות הפלסטינית מעבירה כספים למשפחה וזו דרך לשרוד(על חשבון חירותו של הנער).
בכניסה לעזון יש הג'יפ הרגיל של הצבא. בשאר המקומות לא ראינו שם דבר ראוי לדיווח.