ארתאח (שער אפרים)

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
צופות ומדווחות: 
גלעד (אורח), עידית מ., ורדה צ. (מדווחת)
28/12/2014
|
בוקר

שגרת יום ראשון

 

3:57 מרחוק נשמע שהשערים נפתחים, ושומעים את השוועה העולה. זו מרמזת בד״כ על פלישה מעל הקונצרטינות אל ראשית התור.
ליד הגדר: אכן הרבה ״מתפלחים״ שמצאו דרכים חדשות להתגבר על הגבהת גדרות התיל ועל גלילי התיל שסביבן. הפחים והקרטונים ששימשו את המקדימים, לישיבה ליד הכניסה, חוסמים הקרוסלות. לוקח זמן לפנות אותם אל תוך משטח הכניסה ולאפשר סבוב קל של הקרוסלות וכניסה חלקה.
בניית המעבר החדש התקדמה מאז יום שלישי להיום. ונקווה שבקצב זה יסתיימו העבודות בהקדם. נוספה גדר פח שחוצה את המשטח ולא מאפשרת לראות מאחוריה, אבל ככל הנראה החור בגדר האחורית קיים שכן ה״מתפלחים״ מופיעים מאחריה בקצב, בדרכם אל גדר התיל.

4:07 בדרכנו אל עבר צד הכניסה לישראל – עשרות פועלים כבר בחוץ. חיוך: יום טוב. זרם יוצאים כבד ויציב ליד קרוסלת היציאה.

4:20 חזרה לצד הגדר, עדיין צפיפות, עדיין מטפסים, הכרוז פונה בנימוס לנכנסים,ומנסה להפחיד המתפלחים בהזמנת צבא, אבל כלם יודעים שאלה איומי סרק, ואיש לא נבהל. קצב פעימות הקרוסלות יציב ומהיר. בחרנו אדם למעקב.

4:35 צד הכניסה לישראל. לאדם שבחרנו לקח 18 דקות לעבור. איטי יחסית. לחץ היוצאים גדול, נפתחת הדלת הצדדית להקלה על הצובאים. אחד מהם אומר – החיים שלנו – על הפנים. לשאלה – בעיות במעבר? – אומר לא. היום בסדר. ניגש אדם שמבקש עזרה בפיצוי על פציעה במעבר. אני מפנה אותו למוקד לזכויות הפרט – אולי משם תבוא לו ישועה...

4:55 שוב צד הגדר: שלושה מחכים לחזור. אחד מספר שתוקף האישור שלו נגמר בשבת. השני מסרב לספר מה הבעיה, חברו אומר שגם לו אין אישור. עדיין הלחץ לפני הכניסה גדול,עדיין יש מתפלחים.

5:30 בדרכנו חזרה אנו מבחינות: אין התקדמות בבנית מגרש החניה, דוחק מכוניות קשה. ממש בלגן. קבוצות עומדות לאורך כביש הגישה, נראה שאלה עובדים של מקומות עבודה מוסדרים אשר או חוסכים לנהג ׳שלהם׳ את הכניסה לדוחק, או שהנהג קבע שלבלגן הזה הוא לא נכנס.

עזבנו