ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא

צופות: 
שוש ב., אליכס ו. (מדווחת) תרגום חנה כ.
10/09/2014
|
אחה"צ

 

13:30 שער חבלה

כאשר אנו מגיעות השערים פתוחים, אך איש אינו מחכה לעבור, לא בצד זה ולא בצד השני. אחרי כמה דקות מגיעים אנשים ומכוניות. כולם עוברים מהר ללא בעיות או מכשולים.

בעוברנו בהתנחלות אלפי מנשה, אנו רואות שלטים בצבעים זוהרים על בניינים חדשים.

מרחיבים את הכביש מן הכניסה להתנחלות שבי שומרון עד שכם.

 

15:20 ענבתא

אין רואים חיילים, המכוניות עוברות בחופשיות.

ג'יפ צבאי עבר על פנינו בכביש מספר 57 אחרי ענבתה, היחיד שראינו במשך היום כולו.

 

15:40 ארתאח/שער אפרים.

השער הגדול פתוח והפועלים עוברים מהר בדרכם הביתה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When we arrive the gatesinfo-icon are open, but no one waiting to pass on either side.  After a few minutes people and vehicles arrive. Everyone passes quickly with no problems or obstacles.

Passing Alphe Menshe settlement, we see brilliantly colorful signs on new building.

The road from the entrance of Shavei Shomron settlement to Nabulus is being widened.

 

15:20 Anabta

No soldiers insight, cars passing freely

An army jeep passed us on road 57 after Anata, the only one seen all day

 

15:40 Irtah/Sha'ar Efrayim crossing      

The large gate is opened and the workers pass quickly on their way home