בית לחם (300)

צופות: 
קלר אורן
03/10/2014
|
בוקר

מחסום בית לחם

9:00 – 10:50

 

ערב כיפור וערב עיד אלאדח'א

 

שומם למדי, מעט מאוד אנשים עוברים. העזתי לשבת על קצה האדנית העזובה. מיד יצא המפקד והודיע לי:

 

- קודם כל אסור לך לעמוד בתוך המחסום, ובוודאי שאסור לך לשבת. את יכולה לשבת בחוץ או לעמוד ליד שער הכניסה.

כמובן עמדתי בתוך המחסום, קרוב לעמדה היחידה הפתוחה.

כל מי שהגיע עבר ללא קושי. פלסטיני אחד התעניין מתי יוכל לחזור והאם המחסום יהיה סגור על למוצאי כיפור. החיילת ענתה לו שהוא יוכל לעבור עם האישור שלו בכל שעה שירצה מחר.

ב-10:10 הגיעו דרך המחסום, מכיוון בית לחם, 3 שוטרים, דוחפים פלסטיני שאחד השוטרים מחזיק את ידו מכופפת בגבו, ונעלמו איתו לתוך החדרים הפנימיים. לא היה את מי לשאול לגורלו של האיש. ב-10:40 יצא שוטר ושאלתי אותו מה קרה.

- הוא השתולל במחסום, קרא "אללה אכבר", ניסה לשבור משהו ולהסיט את האנשים שהיו שם להצטרף אליו.

כשהלכתי המחסום היה שומם לחלוטין, הפלסטיני טרם יצא.