פלאמיה

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
נורה ר', קיו, חנה פ' (מדווחת)
29/09/2014
|
Morning

פלאמיה - שער חקלאי חדש

6:15 - השער אמור להיפתח ב-6:20, נפתח הפעם ב-6:25.

השער מיועד לתושבי ג'יוס ופלאמיה. השער הוזז בעקבות הזזת הגדר הקודמת החזרת חלק מהאדמות החקלאיות לתושבי הכפרים, אך כמובן רק חלק. שאר בעלי האדמות שנשארו מאחורי הגדר עוברים דרך השער החדש, כמובן, בתנאי שיש להם היתר תקף.

בניגוד לשער פלאמיה הישן שהיה פתוח כל היום, השער החדש נפתח 3 פעמים ביום לזמן קצוב. בשעת הבקר הוא נפתח מ- 6.20 (!) – 7.00. שער ג'יוס, נסגר לחלוטין, אם כי יש שמועה שיפתח בימי המסיק.

זוג ראשון הגיע מג'יוס עם חמור ועגלה התלוננו על כך שהשער רחוק ויש שער יותר קרוב שלא פועל עכשיו (זה שער ג'יוס לשעבר). אחרים הגיעו עם מכוניות או טרקטורים עם גורר. לרובם היו ארגזי קרטון. כששאלנו מה קוטפים עכשיו ,חלק קוטפים גויאבות או אבוקדו ןהקרטונים נועדו לשם כך. עתה הם ימים ראשונים למסיק שמתחיל באופן פורמלי(היתרים חדשים) ב-1.10.

הבדיקה נעשית בשער: החקלאים מראים ת.ז. והיתר כניסה. על המלאכה מנצח מ.צ. בדרגת סרן. כל מספר של ת.ז. מוקלד לטלפון נייד ע"י אחד החיילים, כנראה, כדי לבדוק שהאנשים חוזרים באותו יום.  ה-מ.צ. בודק את המספר ברשימת "חשודים". זוג אחד נעצר ונכנס לוויכוח. היה לו היתר בתאריך הנדון.  כשבדקנו את ההיתרים התברר שההיתר בתוקף עד מאי, 2015 ושל אשתו עד 2016. אך החיילים הסבירו שאלה היתרים שבוטלו וצריך לקבל היתרים חדשים שתוקפם רק מ- 1.10 (כלומר, יומיים יותר מאוחר). כמובן, שגם הניסיון לבקש הגמשה ליומיים, נכשל.  כששאלנו את החיילים איך החקלאים יכולים לדעת שההיתר מבוטל, ענו לנו ש"כולם יודעים". זה נראה בהחלט לא משכנע, אך הם לא נתנו לזוג הזה להיכנס. רכב שהגיע ב-7:05 נאלץ לחזור.

דברנו עם ה-מ.צ. בעניין אי- הדיוק בפתיחת השער, והוא אמר כי הם באים משער אחר ולכן לפעמים מתאחרים. עניתי: אני יודעת שגם אתם מסכנים, והוא ענה לי בגאווה "מה את מדברת, אנחנו עושים עבודת קודש".