קלנדיה

מקום: 
צופות: 
נתניה ג. ופיליס ו. (מדווחת)
22/09/2014
|
אחה"צ

 

הגענו לקלנדיה ב-3:40 אחה"צ.  כבישי הגישה מירושלים היו פנויים, מגרש החנייה של המחסום היה פתוח וכמעט ולא היו אנשים בתוך המחסום.  למרות שהיו חיילים באקוואריומים בשלושה מעברים, רק מעבר אחד היה פעיל ובו התרכזו כל הממתינים.  אף אחד לא המתין בתור למת"ק.  בסככה הצפונית, בכניסה למחסום, נתניה פגשה ידיד ותיק, חבר בלוחמים לשלום שהגיע פעם ראשונה לקלנדיה כדי לפגוש חבר פלשתיני. המחסום התנהל כהרגלו.  פעם אחת התערבנו כאשר פועלים בדרכם למשמרת ערב בא.ת. עטרות שאלו למה לא פותחים עוד מעבר.  שאלנו את החיילים במעבר 4 אם המעבר פתוח והם סיימו את ההפסקה שנטלו ונאותו לפתוח את המעבר.

עזבנו את המחסום בשעה 4:45.