זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
אילין ופתחיה (מדווחת).
28/08/2014
|
Afternoon

13,45 חבלה -- בשעה 14,00 בדיוק החיילים התחילו לסגור את השער כשהגיע בריצה פלסטיני וביקש להכנס לפני שיסגרו ,כמובן הם  סירבו והוא חזר על עקבותיו. 

הטענה של החיילים שהם כבר סגרו את המחשבים. 

עזון - כרגיל ג'יפ צבאי בכניסה לכפר. 

14,40 מחסום חווארה - ריק 

14,45 בית פוריכ - ג'יפ צבאי כשמסביבו חמישה חיילים עמד על הגבעה מול המחסום. 

15,25 מחסום פתע בכניסה לביתא - חיילים בדקו את היוצאים ואת הנכנסים לכפר.

כמה מטרים אחרי ביתא, הכביש הראשי של חווארה היה פקוק בשני הכיוונים עד למחסום זעתרה/תפוח והסיבה היא  שהמחסום היה מלא חיילים שבדקו רכבים לשני הכיוונים משני הכיוונים. 

כשהגענו למחסום זעתרה/תפוח כבר הפסיקו לערוך בדיקות אבל עדיין היו חיילים בעמדות. 

 16,10 עזון עתמה - לא היה לחץ, זקנה הגיעה למחסום  ערכו אצלה בדיקה ומצאו שיש לה שתי שקיות מלאות פיתות , הזקנה הוציאה את הפיתות בעצבנות.