ברטעה-ריחן, טורה-שקד

צופות: 
חנה ולאה
22/09/2014
|
בוקר
06.10 עאנין
לקראתנו עוברים כמה גברים שכבר חצו את המחסום מהכפר אל מרחב התפרinfo-icon. בס״ה עברו  13 גברים ו 4 טרקטורים. ראינו בחור צעיר שלא הורשה לעבור.
 
06.30  ברטעה-ריחן
אנחנו פוגשות גברים ובפיהם: ״כול בסדר״. כנראה שחילקו יותר אישורים. המסיק מתקרב. עוברים יותר צעירים. אנשים מתאוננים על המחסום בדרך הצדדית ליעבד, זה מאלץ אנשים מיעבד לנסוע מסביב דרך מחסום דותן. ניגש אלינו איש מבוגר מבקש עזרה: לבנו הוצע להיות מודיע של השב"כ, בתמורה לקבלת אישור מעבר..
 
07.10  טורה-שקד
המחסום פתוח, יש יחסית תנועה ערה, תלמידים, מורים , פועלים בדרכם לעבודה, קבוצת גברים שאומרים לנו שהם מפקחים מטעם משרד החינוך. עובר עדר כבשים עם רועה צעיר, המעבר מהיר.
 
08.00 ברטעה-ריחן
אנו אוספות ילדה שמלווה באימה ואח, הילדה מוזמנת לבדיקות ברמב"ם. היא עברה שתי השתלות מוח עצם שתרם אחיה.
אני רוצה לציין לטובה את הבודקים, המעבר היה מהיר וידידותי.