חבלה, עזון עתמה

תגיות: 
צופות: 
נורה ר', חנה א', חנה פ'(מדווחת)
13/08/2014
|
בוקר
Seriously? Does this make us safer?

5:55 עזון עתמה – התור קצר, 2 עמדות בדיקה, אנשים מגיעים ונבדקים.

לאחר זמן התור גדל. נשמעים צפצופי חגורות. אחת הממ"צדיקיות צעקה בצורה אדנותית,  "איני מוכנה לסבול את הצפצוף הזה".

נורה שוחחה עם אחד החיילים, משרת במילואים. הוא סיפר שהשרות שלו בחברון השפיע עליו מאד והוא נעשה שמאלן.

רכב עם מספר של הגדה היה אמור לעבור עם ציוד מצד אחד של הכפר לצידו השני והיה לו אישור. הממ"צ שבדקה אותו לא נתנה לו לעבור כי ראתה ברזלים במכוניתולא סתם ברזלים, אלא כאלה ש"היו מוחבאים" (מאחורי פלטת זכוכית גדולה שמובלת בעמידה כדי שלא תישבר....). חיילי המילואים הציעו שתבדוק את הדבר, ולאחר בדיקה בטלפונים הלוך וחזור הוא הורשה לעבור.

חבלה 7:00 - התור קטן, יש זרימה של פועלים, באים ונבדקים.

מכוניות ועגלות שיוצאות, הנהגים נבדקים ברכב. בעל אחת המשתלות שגר בקלקיליה יכול להגיעלמשתלה שלו רק דרך חבלה (כלומר, הוא וסע בסיבוב דרך הכביש המחבר את קלקיליה לחבלה (מתחת לכביש 55, עובר את השער-מחסום של חבלה ומגיע למשתלה שלו הנמצאת בעצם מטחווי יריקה מזו שבקלקיליה)..

לקראת רבע השעה האחרון, מגיעים יותר פועלים ויותר כלי רכב.