ברטעה-ריחן, טורה-שקד

צופות: 
רחלה חיות (מדווחת). ר. (אורחת) 07:20 –
30/08/2014
|
בוקר

07:20 – 08:50

מחסום טורה – שקד 07:20 – 08:00

חיילים בכומתה, משמע סדירים (סגולה-גבעתי), וכן בנות מ"צ.

גם היום, היוצאים לא"ת שחק מבקשים שנדאג לפתיחה בשעה 6:00. כי הם מאחרים לעבודה. הצענו להם לעשות זאת בעזרת המעבידים (אבל מי יודע איזה "דיבור" יש להם עם מעבידיהם?) . נראה לי שאם המעבידים יבקשו זאת מהצבא, אולי מישהו ישים לב לבקשה הזו. האם כבר נעשה איזשהו נסיון כזה מצידנו?

הסככה מלוכלכת, על הספסלים זרוקים בגדים, העוברים מתבוננים, ממששים, ומשאירים.

08:00 המקום התרוקן. אספנו שניים לאום-ריחן. 

 

מחסום ברטעה – ריחן 08:15 – 08:50

הרבה מוניות, הרבה אנשים שיוצאים אליהן. מוכר הקפה סיים את "משמרתו". היוצאים מהמחסום ציינו משכי זמן שונים לשהייתם. מאלו ששאלנו, הרוב ציין "חצי שעה", אחד טען כי המעבר נמשך עבורו שעה, ואחר דיווח על רבע שעה.

המסדרון אל הטרמינל (שרוולinfo-icon) היה עמוס וריק חליפות. בזמן ששהינו שם עבדו שני אשנבים.

אבא וילדה אותם ראינו בשעה 08:20 מגיעים למחסום ונכנסים בשער הצהוב, יצאו מהטרמינל למעלה לאחר 25 דקות, בשעה 08:45 .

08:50 עזבנו

 

לאורך הדרך נראים המון חצבים.