בית לחם (300)

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
קלר אורן, יהודית אלקנה וחנה בר"ג (מדווחת)
18/07/2014
|
Morning
Seriously? Does this make us safer?

עברנו לצד הפלסטיני ללא עיכובים. השבוע הייתה יותר תנועה מאשר בשבועות הקודמים כי אפשרו לחברונים לעבור לתפילה. המעבר התאפשר רק לגברים בני 50 ומעלה ולנשים בנות 40 ומעלה ועל כך הייתה הקפדה מרבית. כנראה שהשמועה על ההקפדה האבסולוטית עברה בקרב הפלסטינים כי היו יחסית מעט אנשים ונשים שנאלצו לחזור על עקבותיהם.

קשה להשלים עם המגבלות האלה ועוד יותר קשה לראות את האכזבה הקשה על פני אלה שנשלחים בחזרה. ראוי לציין כי לעומת שנים קודמות ראינו מעט מאוד ילדים שהצטרפו למבוגרים לתפילה. למרות שהתנועה יחסית לשבועיים האחרונים רבה יותר - אין אווירת חג.

בשעתיים שהשהינו במחסום עברו כ-4000 אנשים. היחס בין גברים לנשים היה ככל הנראה שווה.

 

אחד המג"בניקים עמד לפתוח פחית שתייה לנוכח פני העוברים השרויים בצום הרמדאן. הערנו לו. בתחילה הוא התפרץ עלינו אך מייד לאחר מכן בא להתנצל ויותר לא שתו או אכלו בציבור. החיילים השוטרים והמג"בניקים התנהלו כשורה ופנו לעוברים בנימוס וסייעו בשעת הצורך. לעומתם התנהל איש חברת האבטחה האזרחית בכוחנות וחוצפה בולטת